Igor Korsak

Igor Korsak urodził się w 1974 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych. W latach 90-tych był jednym z działaczy “Białego legionu” – patriotycznej organizacji białoruskich żołnierzy, która w późniejszym czasie została samoistnie rozwiązana.

Kronika represji

31 sierpnia 1998 roku sąd w Mińsku wydał wyrok w sprawie Igora Korsaka i Pawła Siliwonczika.

Korsak i Siliwonczik zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy milicji 2 czerwca 1998 roku, o 5:00 rano, kiedy rozklejali na osiedlu Sieriebrianka opozycyjne ulotki i malowali farbą symbole nieformalnej organizacji “Biały Legion”. Symbol ten jest szeroko wykorzystywany w narodowej ornamentyce.

Po zatrzymaniu, Korsak i Siliwonczik, spędzili 6 godzin na posterunku milicji. W ich mieszkaniach przeprowadzono rewizje. Po miesiącu od ich zatrzymania przedstawiono im zarzuty, otrzymali oni zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Początkowo ich sprawy miały charakter administracyjny, później zostały przekwalifikowane na sprawy karne.

Korsak i Siliwonczik zostali oskarżeni o popełnienie przestępstwa z artykułu 201, pkt. 2 kk “chuligaństwo”. Prokurator Słuka żądał dla oskarżonych 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu.  W sądzie oskarżeni przyznali się częściowo do winy. Zostali oni skazani na karę grzywny w wysokości 10 płac minimalnych (2,5 miliona rubli białoruskich).

W lipcu 2008 roku, po wybuchu podczas koncertu 4 lipca, został zatrzymany przez funkcjonariuszy KGB jako podejrzany o “złośliwe chuligaństwo”. Wtedy, Igor Korsak nie brał udziału w życiu politycznym. Jednakże w jego mieszkaniu została przeprowadzona rewizja. Korsak spędził 10 dni na Okrestinie, gdzie prowadził protest głodowy. Zwolniono go 18 lipca.

 

Другие политические заключённые

  • Wasilij Starowojtow
  • Siarhiej Parsiukiewicz
  • Oleg Wouczak
  • Wadim Łabkowicz
  • Andrej Klimau