Lista więźniów politycznych2003 roku

1. Czigir Aleksander

Młodszy syn byłego premiera Białorusi Michaiła Czigira. Sprawa Aleksandra Czigira od samego początku była uważana za polityczną. Zdaniem ekspertów, celem było zaatakowanie Michaiła Czigira, który w 1996 roku z powodu tego, ze nie zgadzał się z polityką prowadzoną przez Łukaszenkę zrezygnował ze stanowiska premiera. Spędził 8 miesięcy w areszcie. Kronika represji   Aleksander Czigir był […]

2. Nawikawa Oksana

Oksana Nawikawa – prywatny przedsiębiorca z Mińska, aktywistka społeczna. Urodziła się w 1973 roku we wsi Kłypowszczina w obwodzie mińskim. Zajmowała się hurtowymi dostawami produktów. Półtora roku mieszkała we Francji, gdzie w 2001 roku urodziła się jej córka Rijanna. Oksanę Nawikawą często porównuje się z radzieckimi dysydentkami. Jest znana z indywidualnych akcji protestu i sprzeciwu […]