Lista więźniów politycznych2005 roku

1. Abozau Andriej

Andriej Abozau jest aktualnie administratorem strony internetowej  inicjatywy społecznej “Trzecia droga” Kronika represji Andriej Abozau — figurant sprawy karnej wszczętej w sierpniu 2005 r. przez Prokuraturę  w Mińsku w sprawie rozpowszechniania w Internecie kreskówek “krytykujących honor i godność prezydenta Białorusi” (art. 367 ust.1 ). Powodem do wszczęcia postępowania były satyryczne kreskówki, które pojawiły się w Internecie. […]

2. Bukas Anatol

Anatol Bukas – przedsiębiorca, redaktor i wydawca regionalnej społeczno -politycznej gazety “Borisowkie nowosti”. Urodził się w 1956 roku. Był działaczem partii Białoruska Socjaldemokratyczna Partia (Narodnaja Hramada). Kronika represji 27 stycznia 2005 roku Anatolowi Bukasowi przedstawiono zarzuty z artykułu 188 pkt. 2 Kodeksu Karnego – “pomówienie w wystąpieniu publicznym lub w mediach”, oraz z artykułu 189 […]

3. Finkiewicz Artur

Artur Finkiewicz urodził się 8 lutego 1985 roku w Mińsku. Ukończył mińską Państwową Szkołę Techniczną nr 38, rozpoczął studia w Instytucie parlamentaryzmu i przedsiębiorczości. Uczył się tam 2 lata, dlatego że nie udało mu się w terminie zdać sesji, gdyż odbywał areszt administracyjny na Okrestinie. Przed aresztowaniem marzył o tym, by studiować filologię białoruską na […]

4. Klimau Andrej

Andrej Klimau – znany biznesmen, deputowany Najwyższej Rady Republiki Białoruś 13-tej kadencji, członek specjalnej Komisji parlamentarnej do spraw naruszeń prawnych Prezydenta RB Aleksandra Łukaszenki, Konstytucji i prawa RB. Jeden z inicjatorów impeachmentu wobec prezydenta Łukaszenki w listopadzie 1996 roku. Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.

5. Minicz Oleg

Oleg Minicz – białoruski programista, twórca filmów animowanych z Grodna, twórca “Multkluba” w Internecie. Kronika represji 16 sierpnia 2005 roku funkcjonariusze KGB zadzwonili do mieszkania Minicza i przedstawili się jako osoby od naprawy telewizorów. W mieszkaniu przeprowadzono rewizję, po zakończeniu której Minicza przewieziono do siedziby KGB i poinformowano go o wszczęciu sprawy karnej. Mieszkańca Grodna […]

6. Morozow Paweł

Paweł Morozow był jednym z podejrzanych w sprawie karnej dotyczącej rozpowszechniania w Internecie satyrycznych kreskówek, wszczętej w sierpniu 2005 roku przez  Prokuraturę  w Mińsku. Paweł Morozow w tym czasie był koordynatorem projektu inicjatywy społecznej “Trzecia droga”. Kronika represji Pawła Morozowa oskarżono o   rozpowszechnianie w Internecie satyrycznych kreskówek “krytykujących honor i godność prezydenta Białorusi” (art. 367 […]

7. Sadouskaja Katarina

Katarina Iwanowna Sadouskaja urodziła się 28 stycznia 1946 w Homlu. Po ukończeniu szkoły wyjechała do pracy do Swietłogorska. Po roku przeprowadziła do Mińska. Pracowała jako motorniczy tramwaju, w gospodarstwie komunalnym i fabryce. Od 1988 roku zajęła się działalnością na rzecz praw człowieka. W połowie lat 90-tych współpracowała z Partią Zdrowego Rozsądku, przy siedzibie której, stworzyła specjalne centrum ochrony praw człowieka. Katarina […]

8. Sasim Nikita

Kiedy podczas jednej z akcji, omonowcy zabrali Nikicie Sasimowi białoruską flagę narodową,  zawiesił na kiju swoją dżinsową koszulę – i to stało się symbolem nadziei na przemiany. Nikita Sasim urodził się w Baranowiczach, w obwodzie brzeskim. Po ukończeniu szkoły uczył się w kolegium przemysłu lekkiego. Był członkiem ruchu “Żubr”. Po tym, jak oddział Białoruskiego Republikańskiego […]

9. Skrabec Siarhiej

Siarhiej Skrabec urodził się 25 października 1963 roku w Lidzie, w obwodzie grodzieńskim. Ukończył Politechnikę, pracował jako technolog, w latach 90-tych w strukturach komercyjnych, a od 1997 roku do 2001 był dyrektorem generalnym domu handlowego “BiełBabajewskoje”. Był deputowanym Zgromadzenia Narodowego Republiki  Białorusi (lata 2000 – 2004), przez pewien czas kierował nieformalną grupa deputowanych “Respublika”. Latem […]

10. Statkiewicz Mykoła

Urodził się 12 sierpnia 1956 we wsi Ladno w rejonie słuckim, w obwodzie mińskim na Białorusi. Tam ukończył szkołę średnią. W 1978 ukończył studia na Wyższej Inżynieryjnej Uczelni Przeciwlotniczo – Rakietowej w Mińsku (WIUPR), otrzymując tytuł inżyniera radioelektroniki. W latach 1978–1982 służył w Armii Czerwonej w obwodzie murmańskim na północy ZSRR. Tam też został członkiem KPZR, którą opuścił […]

11. Szumczanka Anatol

Anatol Szumczanka – lider przedsiębiorców, przewodniczący społecznego stowarzyszenia przedsiębiorców “Perspektywa”. Kronika represji Anatol Szumczanka został aresztowany 1 marca 2005 roku za udział w akcji protestu przedsiębiorców. Skazano go na 10 dni aresztu administracyjnego. 11 marca Szumczanka został przeniesiony do aresztu śledczego w Mińsku, oskarżono go bowiem o pobicie współwięźnia. Przedstawiono mu zarzuty z artykułu  339 […]

12. Wouczak Oleg

Oleg Wouczak — obrońca praw człowieka i przewodniczący organizacji Pomoc Prawna dla Społeczeństwa. Od roku 1998 do dziś, jest członkiem Centralnego Komitetu Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej (Hramada).