Oleg Minicz

Oleg Minicz – białoruski programista, twórca filmów animowanych z Grodna, twórca “Multkluba” w Internecie.


Kronika represji
16 sierpnia 2005 roku funkcjonariusze KGB zadzwonili do mieszkania Minicza i przedstawili się jako osoby od naprawy telewizorów. W mieszkaniu przeprowadzono rewizję, po zakończeniu której Minicza przewieziono do siedziby KGB i poinformowano go o wszczęciu sprawy karnej. Mieszkańca Grodna oskarżono o stworzenie filmu animowanego, którego główny bohater przypominał prezydenta. Minicz otrzymał zakaz opuszczania miasta, wszczęto przeciwko niemu sprawę karną z art. 368 pkt.2 – “znieważenie Prezydenta Republiki Białorusi”. Na początku 2006 roku Minicz opuścił Białoruś, obawiając się dalszych prześladowań politycznych. Obecnie mieszka w Niemczech, pracuje jako ekspert od efektów specjalnych w filmie. Nadal tworzy satyryczne animacje na temat białoruskiej polityki.

 

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Siarhiej Baszarymau
  • Ilja Wasiljewicz
  • Andrej Paźniak
  • Michaił Marinicz
  • Uladzimir Niaklajeu