Ilja Wasiljewicz

Urodził się 6 sierpnia 1991 roku w Baranowiczach w obwodzie brzeskim. Wykształcenie podstawowe otrzymał w gimnazjum nr 4 w Baranowiczach. Dostał się na mińską politechnikę. Uczył się bardzo dobrze, był starostą grupy.

Kronika represji
O godzinie 1:15 w nocy z 19 na 20 grudnia 2010 roku został zatrzymany i aresztowany na 10 dni.  Dopiero po dwóch dniach rodzicom udało się ustalić miejsce przebywania syna, okazało się, że został on przewieziony do aresztu w Żodino. Ilja Wasiljewicz odsiedział 10 dni za udział w akcji protestu w Mińsku 19 grudnia 2010 roku i wypuszczono go do domu. Po powrocie okazało się, że został on relegowany z uczelni. 5 stycznia 2011 roku zaproszono go do administracji kolegium, by podpisał dokumenty o relegowaniu z politechniki. Tam czekali już na niego funkcjonariusze KGB. Zatrzymali go, by przeprowadzić działania śledcze w sprawie masowych zamieszek. Wasiljewiczowi powiedziano, że ma status podejrzanego w tej sprawie iprzewieziono go najpierw na Okrestinę, a później pewien czas Wasiljewicz odsiedział na Wołodarce.  14 maja 2011 roku skazano go na 3 lata pozbawienia wolności. 14 września 2011 roku, został ułaskawiony przez Łukaszenkę. Wyrok odbywał w kolonii nr 19 w Mohylewie.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Anton Kojpisz
  • Aleś Puszkin
  • Ihor Aliniewicz
  • Aleksander Arastowicz
  • Oleg Surgan