Artiom Prakapienka

Artiom Prakapienka pochodzi z Grodna, urodził się 27 lipca 1990 roku. Uczył się w Bobrujsku, nie ukrywał swojej przynależności do ruchu anarchistycznego.

Kronika represji

Atiom Prakapienka, Jauhien Waśkowicz i Paweł Syramolatau byli sądzeni  za próbę podpalenia budynku KGB w Bobrujsku na Białorusi, oskarżono ich o “złośliwe chuligaństwo” i “umyślne uszkodzenie mienia w dużym rozmiarze”. Prokurator Tołstik żądał dla nich od 7,5 do 8 lat pozbawienie wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze. Zdaniem oskarżyciela z urzędu, śledztwo wykazało winę oskarżonych. Zdaniem prokuratora, mężczyźni mogli zniszczyć budynek KGB, zniszczenia w takim wypadku wyniosłyby ok. 2 miliardy rubli (ok. 444,44 tysięcy dolarów). Tołstik oświadczył, że “atak na KGB był jawnym wyzwaniem rzuconym społeczeństwu i demonstracją swojej bezkarności.”

Adwokaci podkreślali, że podsądni składali zeznania pod presją i nie zamierzali spalić budynku, a jedynie go uszkodzić. Zdaniem obrony, dowody prokuratora opierają się tylko na wyobrażeniach tego, co mogłoby się zdarzyć, podczas gdy rzeczywista szkoda spowodowana przez mężczyzn wyniosła  253  tysiące rubli (56,2 dolarów), które już zostały wypłacone. Oprócz tego, jak oświadczyli adwokaci, białoruska telewizja nielegalnie wykorzystała na potrzeby swojego filmu  zapisy wideo  śledztwa przygotowawczego z ataku oskarżonych na budynek KGB. Młodzi ludzie zostali w nim przedstawieni jako osoby, które nie mają własnych zainteresowań, pasji, celów, chcą jedynie niszczyć wszystko wokół.

18 maja 2011 roku Artiom Prakapienka został skazany przez sąd w Bobrujsku  na 7 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Wyrok odbywa on w kolonii karnej nr 17 w Szkłowie, w obwodzie mohylewskim.