Sprawa podpalenia bobrujskiego budynku KGB. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Artiom Prakapienka

Artiom Prakapienka pochodzi z Grodna, urodził się 27 lipca 1990 roku. Uczył się w Bobrujsku, nie ukrywał swojej przynależności do ruchu anarchistycznego. Kronika represji Atiom Prakapienka, Jauhien Waśkowicz i Paweł Syramolatau byli sądzeni  za próbę podpalenia budynku KGB w Bobrujsku na Białorusi, oskarżono ich o “złośliwe chuligaństwo” i “umyślne uszkodzenie mienia w dużym rozmiarze”. Prokurator Tołstik […]

2. Jauhien Waśkowicz

Jauhien Waśkowicz urodził się w Bobrujsku 26 lutego 1990 roku w rodzinie pracowników fizycznych. Po ukończeniu szkoły studiował w trybie zaocznym dziennikarstwo na wydziale filologicznym Uniwersytetu Państwowego im. Kuleszowa w Mohylewie. Pracował w redakcji gazety “Bobrujski kurier”. Był zwolennikiem Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji. Wziął udział w akcji na Placu Niepodległości w 2010 roku, został skazany na […]

3. Paweł Syramolatau

Urodził się w kwietniu 1991 roku w Bobrujsku, w obwodzie Mohylewskim. Ukończył szkołę zawodową. Nie miał określonych poglądów politycznych, nie wyrażał przynależności do żadnej z partii. Pracował jako tokarz w zakładzie metalurgicznym. Jednocześnie podjął naukę w technikum technologiczno-chemicznym w trybie zaocznym. Interesował się informatyką, muzyką, sam komponował i grał z przyjaciółmi w zespole rockowym. Kronika […]