Uladzimir Podhol

Uladzimir Podhol — politolog, dziennikarz. Urodzony 22 grudnia 1952 roku w Witebsku. Skończył Kolegium Wychowania Fizycznego oraz fakultet filozofii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Docent, absolwent wydziału filozofii. Członek partii BNF.

W roku 1990 w Witebsku, stworzył (wraz z Borysem Chamajdą, Uladzimirem Płeszczenką i Siarhiejem Naumyczkiem) klub „Za demokratyczne wybory” oraz gazetę „Wybór”.

Kronika represji

15 sierpnia 1997 roku, zastępca prokuratora Okręgu Witebskiego, Żygalenka wszczął postępowanie karne (art. „Zniewaga wyższego urzędnika państwowego ”) w związku z publikacją w gazecie „Wybór” fragmentu książki Uladzimira Podhola „Kula dla prezydenta”. Pierwszy fragment został opublikowany w czerwcu 1997 przez Borysa Chamajdę; nosił tytuł “Czółno rozpaczy w Santa-Bagnie, czyli kochać Prezydenta” w witebskiej gazecie „Wybór”  Cały nakład został zatrzymany i przekazany KGB. 20 października 1997 roku na wniosek prokuratury wezwano córkę Uladzimira Podhola, Alenę. Szukano wówczas jej ojca, córka jednak odmówiła podania jego miejsca przebywania. 30 sierpnia 1998 kapitan KGB W. Dementiej i kapitan A. Liebiediew znaleźli Uladzimira Podhola w Witebsku, w ramach śledztwa i wręczyli mu wezwanie do prokuratury. Następnego dnia odbyło się jego przesłuchanie. 16 listopada 1998 roku, śledczy prokuratury Okręgu Witebskiego, S. Sawczenko wstrzymał postępowanie karne w myśl art. 5 ust. 1 pkt. 3 KPK Republiki Białoruś. Jednakże w ciągu dwóch miesięcy, 16 stycznia 1999 roku wznowiono wobec niego postępowanie karne.

Mińska prokuratura również wszczęła postępowanie karne, po opublikowaniu w 2004 roku w Sankt Petersburgu w Rosji drugiej części powieści pt. „Kula dla Prezydenta”. W styczniu 2005 roku, Podhol został wezwany do prokuratury w Mińsku, przez śledczego A. Pikorewa.

W 2012 roku,  kandydatura Podhola został wysunięta na stanowisko deputowanego parlamentu z ramienia BNF. Niedługo później jego nazwisko zostało usunięte z listy wyborczej – przyczyną było wystąpienie Podhola w  państwowej telewizji białoruskiej i w radiu.

Sprawy karne wytoczone przeciw Podholowi do dziś dnia są w toku, zawieszone na czas nieokreślony.

Другие политические заключённые

  • Aleksander Kazulin
  • Uladzimir Siarhiejeu
  • Aleś Czernyszew
  • Michaś Subacz
  • Dzmitrij Us