Aleksander Kazulin

Kazulin urodził się 25 listopada 1955 roku w Mińsku. Kandydat na prezydenta Republiki Białorusi w wyborach 19 marca 2006 roku. Były rektor Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

W latach siedemdziesiątych  służył w piechocie morskiej. W latach 1996–2003 był rektorem Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, zaś 1998–2001 ministrem. W listopadzie 2003 roku utracił zaufanie Łukaszenki i został usunięty z pełnionej funkcji. Były lider  Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej Hramada.

Kronika represji

2 marca 2006 roku podczas rejestracji delegatów III Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego został pobity i zatrzymany przez milicję. Po przegranych, sfałszowanych wyborach prezydenckich 25 marca 2006 został aresztowany przez władze porządkowe po udziale w demonstracji. 13 lipca 2006 sąd w Mińsku skazał Kazulina na pięć i pół roku więzienia za chuligaństwo (art. 339 pkt. 2 białoruskiego kodeksu karnego) i “organizowanie zgromadzeń, które łamią porządek publiczny lub udział w takich zgromadzeniach” (art. 342 pkt 1. białoruskiego KK).

19 września tego samego roku, wyrok został podtrzymany przez sąd miejski w Mińsku. Aleksander Kazulin prowadził od 20 października głodówkę. Kazulin protestował w ten sposób przeciw polityce Aleksandra Łukaszenki, chcąc zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na sytuację na Białorusi. Protest przerwał 12 grudnia, po 53 dniach, z powodu skrajnego wyczerpania.

5 sierpnia 2008 roku został formalnie odwołany z funkcji przewodniczącego Hramady stosunkiem głosów 53 do 22. 16 sierpnia 2008 został wypuszczony z więzienia, o czym poinformowała jego córka. Został ułaskawiony przez prezydenta Łukaszenkę. W 2010 ogłosił swój start w wyborach prezydenckich w grudniu 2010.

 

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Jurij Chadyka
  • Sławamir Adamowicz
  • Oleg Surgan
  • Ivan Shyla
  • Aleksander Zdwiżkow