Sprawa Parsiukiewicza. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Siarhiej Parsiukiewicz

Podczas wyborów prezydenckich 2006r. był obserwatorem, powołanym przez sztab wyborczy Aleksandra Milinkiewicza. Wielokrotnie był zatrzymywany i aresztowany. W roku 2008 ciężko pobity. Obecnie związany z kampanią „Mów prawdę”. Emerytowany dowódca milicji, na emeryturę odszedł w 2004 roku, w randze naczelnika wydziału kryminalistyki sądowej. Później zajmował się prowadzeniem działalności gospodarczej. Był przewodniczącym związku prywatnych przedsiębiorców w Witebsku. 10 stycznia 2008r. był […]