Iwan Gaponow

Urodził się 27 kwietnia 1988 roku w Soczi. Obywatel Rosji, miał pozwolenie na pobyt na Białorusi, mieszkał tam od 1995 roku. Ukończył szkołę na Białorusi, dobrze zna język białoruski. Mama Gaponowa, Sabira Atakiszijewa, pochodzi z Kirgistanu, ojciec jest Rosjaninem. Gaponow studiował na uniwersytecie w Odessie. Pasjonuje się literaturą, próbował swoich sił w tworzeniu własnych utworów literackich. Przed zatrzymaniem pracował w pracowni ceramicznej w klasztorze św. Elżbiety (Cвято-Елизаветинский монастырь) na obrzeżach Mińska. Współpracownicy Gaponowa z pracowni ceramiki oraz  siostry zakonne podczas procesu bardzo wspierali jego rodzinę.

Kronika represji

Zatrzymano go 19 grudnia 2010 roku za udział w akcji protestu i skazano go na 10 dni aresztu. Gaponow został uwolniony 29 grudnia wraz z innymi obywatelami Rosji. Jednak po godzinie od powrotu do domu został aresztowany ponownie – tym razem jako oskarżony w sprawie karnej. 5 stycznia 2011 roku przedstawiono mu zarzuty udziału w masowych zamieszkach. Przetrzymywano go w areszcie śledczym nr 1 na Wołodarce. 10 marca 2011 roku moskiewski sąd rejonowy Mińska skazał Iwana (wraz z innym obywatelem Rosji Artiomem Breusem) na karę grzywny w wysokości 300 płac minimalnych (10,5 miliona białoruskich rubli, prawie 3 tysiące dolarów).

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Dzmitrij Doronin
  • Ihor Aliniewicz
  • Andrej Paźniak
  • Uladzimir Loban
  • Leanid Swecik