Siarhiej Marczyk

Siarhiej Marczyk jest młodzieżowym aktywistą z Baranowiczów.

Kronika represji

10 kwietnia 2006 roku przeciwko aktywiście młodzieżowemu z miejscowości Baranowicze została wszczęta sprawa karna z artykułu 193-1 kodeksu karnego – “działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji “Młody Front”. 13 kwietnia w mieszkaniach Marczyka i jego kolegów: Andrieja Jurata i Wiktora Kisliuka śledczy przeprowadzili rewizje, zabrali materiały i publikacje organizacji oraz sprzęt komputerowy. Sprawa karna została wszczęta tylko przeciwko Marczykowi, pozostali mieli status świadków. Siarhiej Marczyk wyjechał z Białorusi.

 

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Anton Surapin
  • Walerij Szczukin
  • Uładzimir Kondruś
  • Aleksander Arastowicz
  • Mikoła Markiewicz