Denis Denisow

Denis Denisow – jeden z organizatorów i uczestników miasteczka namiotowego – akcji protestu przeciwko fałszerstwom podczas wyborów prezydenckich w 2006 roku. Akcja ta, miała miejsce na placu Październikowym w Mińsku (“Plac Kalinowskiego”), trwała ponad 3 dni – do aresztowania wszystkich jej uczestników. 3 miesiące po tej akcji część jej uczestników zrzeszyła się i stworzyła w Wilnie ruch protestu “Bunt”, który z czasem został zlikwidowany przez samych członków.

Kronika represji

Sprawa karna przeciwko działaczom młodzieżowym – Denisowi Denisowowowi i Tatianie Jełowej została wszczęta z artykułu 14, pkt.1 oraz 342, pkt.1 Kodeksu Karnego – “organizacja i przygotowanie działań w poważny sposób naruszających porządek publiczny, bądź aktywny w nich udział”. Zdaniem naczelnika oddziału ds. nadzoru nad śledztwem, W.A. Zabawskiego “Denisow D.W. razem z ponad 25 osobami, mającymi przy sobie ponad 1 000 ulotek, 17.06.2006 roku, został zatrzymany przez funkcjonariuszy milicji podczas próby przeprowadzenia nielegalnej akcji “Bunt” w Letnim amfiteatrze w Witebsku”.

19 czerwca 2006 roku, w związku z tymi wydarzeniami,  została wszczęta sprawa karna, a w październiku  wydano postanowienie o nadaniu Denisowowowi i Jełowej statusu oskarżonych. W stosunku do Denisa Denisowa nakazano zastsosować środek zapobiegawczy w postaci aresztu, ścigano go listem gończym, gdyż się ukrywał. W związku z tym, że nie udało się ustalić miejsca pobytu Denisowa,  19 października 2006 roku sprawa karna została zamknięta.

16 lutego 2007 roku sprawę wznowiono – Denisowa zatrzymano w pociągu do Homla. Początkowo przetrzymywano go w homelskim areszcie śledczy, potem przeniesiono go do aresztu śledczego nr 2 w Witebsku, gdzie spędził 2 miesiące. 11 kwietnia 2007 roku Denisow został zwolniony z aresztu po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 płac minimalnych (ponad 15,5 miliona rubli). Kaucja została zebrana przez przedstawicieli społeczności białoruskiej. 30 maja 2007 roku sprawa karna przeciwko Denisowowi i Jełowej została zamknięta z powodu braku znamion przestępstwa.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Wital Rymaszeuski
  • Anatol Paulau
  • Andriej Abozau
  • Dzmitrij Bułanow
  • Aleś Kirkiewicz