Sprawa Denisowa i Jełowej. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Denis Denisow

Denis Denisow – jeden z organizatorów i uczestników miasteczka namiotowego – akcji protestu przeciwko fałszerstwom podczas wyborów prezydenckich w 2006 roku. Akcja ta, miała miejsce na placu Październikowym w Mińsku (“Plac Kalinowskiego”), trwała ponad 3 dni – do aresztowania wszystkich jej uczestników. 3 miesiące po tej akcji część jej uczestników zrzeszyła się i stworzyła w […]

2. Tatiana Jełowa

Tatiana Jełowa – znana białoruska blogerka. Jedna z organizatorek i uczestniczek miasteczka namiotowego, akcji protestu przeciwko fałszerstwom podczas wyborów 2006 roku. Akcja ta miała miejsce na placu Październikowym (“Plac Kalinowskiego”) i trwała ponad 3 dni, aż do aresztowania wszystkich jej uczestników. Po 3 miesiącach od tej akcji część jej uczestników zrzeszyła się i utworzyła w […]