Wład Kobec

Urodzony w 1971 roku. W 1989 roku ukończył geografię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Pracował m.in. w Ministerstwie Ochrony Środowiska. W 2000 r. z wyróżnieniem skończył Akademię zarządzania przy Prezydencie Republiki Białoruś za specjalnością „ekonomista”. W 2000 r. porzucił pracę urzędową i został jednym z koordynatorów i inicjatorów ruchu „Zubr”.

Uczestnik pierwszego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego w Brukseli w 2009 roku.

Kronika represji

Podczas wyborów 2010 roku kierował sztabem kandydata na prezydenta Andrieja Sannikaua.

Zatrzymany po wydarzeniach na placu Niepodległości 21 grudnia przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa Białorusi. Zarzucono mu uczestnictwo w masowych zamieszkach. 27 stycznia zwolniono go, otrzymał jednak zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.

We wrześniu 2011 roku poinformował media, że opuścił Białoruś. Jako przyczyny podał prześladowania i groźby ze strony władz. W liście do mediów poinformował o torturach w więzieniu i próbach zwerbowania go prze służby specjalne. Obecnie przebywa w Polsce.


Все новости, связанные с человеком

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Jarosław Gryszczenia
  • Michaił Czigir
  • Paweł Krasouski
  • Jewgienij Suworow
  • Julia Czigir