Sprawa NPDF. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Andrej Dryhajla

Obywatel Ukrainy. Uczył się w technikum handlowym. 26 kwietnia 1996 roku brał udział w “Czarnobylskim Szlaku” w Mińsku. Kronika represji Andrej Dryhajla został aresztowany podczas pacyfikacji przez białoruskie władze “Czarnobylskiego Szlaku-96”. Podczas akcji wielokrotnie dochodziło do starć między uczestnikami demonstracji a funkcjonariuszami milicji. Do rozprawy był przetrzymywany w areszcie na Wołodarce. Pod koniec sierpnia 1996 roku […]

2. Andrej Szeptycki

Uczestnik “Czarnobylskiego szlaku” 1996 roku. Potomek znanego szlacheckiego polsko-ukraińskiego rodu Szeptyckich, dalszy krewny i imiennik słynnego ukraińskiego metropolity unickiego. (Co ciekawe, z tego powodu w więzieniu nie tylko więźniowie ale i administracja nazywała go “Hrabią”). Urodził się 8 sierpnia 1967 roku w mieście Podwołoczyska (obwód Tarnopolski na Ukrainie). Ukończył akademię wojskową. Służył w różnych miejscach poza […]

3. Andriej Burłaka

Obywatel Ukrainy, uczestnik “Czarnobylskiego Szlaku” w 1996 roku.  Oskarżony w sprawie  “UNA-UNSO” (ukr. Українська Національна Асамблея – Українська Національна Самооборона, УНА-УНСО, pol. Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe-Ukraińska Samoobrona Narodowa). Urodził się w 1985 roku. Na Ukrainie próbował wstąpić do seminarium duchownego, gdyż chciał zostać księdzem. Kiedy został aresztowany, był studentem 4-go roku Ukraińskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Tarasa […]

4. Andriej Mironiuk

Obywatel Ukrainy, uczestnik “Czarnobylskiego szlaku” 1996 roku. Urodził się w 1975 roku. Pochodzi z Tamania. Kronika represji  Został zatrzymany 26 kwietnia 1996 roku w Mińsku podczas pacyfikacji akcji, był przetrzymywany w mińskim areszcie na Wołodarce. Skazano go pod koniec sierpnia 1996 roku na rok kolonii karnej. Sędzią był Grigorij Kozyrickij, prokuratorem – Siergiej Teleżewicz. Został uwolniony […]

5. Siergiej Potapow

Obywatel Ukrainy, który wraz ze swoimi rodakami przyjechał na Białoruś razem ze swoimi rodakami, by wziąć udział w akcji opozycji “Czarnobylski szlak”. Mieszka w Charkowie.

6. Wiaczesław Gocz

Obywatel Ukrainy, oskarżony w sprawie UNA-UNSO (Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe-Ukraińska Samoobrona Narodowa). Kronika represji Został aresztowany podczas pacyfikacji akcji “Czarnobylski szlak” 26 kwietnia 1996 roku w Mińsku. Przetrzymywano go w areszcie na Wołodarce. Został skazany pod koniec sierpnia 1996 roku na rok kolonii karnej. Wyrok wydał sędzia Grigorij Kozorickij, prokuratorem był Siergiej Teleżewicz. Mimo wszystko, ani […]

7. Władimir Sołowiej

Władimir Gieorgijewicz Sołowiej – obywatel Ukrainy, uczestnik “Czarnobylskiego szlaku – 96”. Urodził się w 1943 roku w miasteczku pod Saratowem w Rosji. Profesjonalny wojskowy, uczestnik wojny w Afganistanie i Gruzji, likwidator katastrofy w czarnobylskiej elektrowni. Od 1991 roku był jednym z przewodniczących kijowskiej organizacji UNA-UNSO.