Andrej Dryhajla

Obywatel Ukrainy. Uczył się w technikum handlowym. 26 kwietnia 1996 roku brał udział w “Czarnobylskim Szlaku” w Mińsku.

Kronika represji

Andrej Dryhajla został aresztowany podczas pacyfikacji przez białoruskie władze “Czarnobylskiego Szlaku-96”. Podczas akcji wielokrotnie dochodziło do starć między uczestnikami demonstracji a funkcjonariuszami milicji. Do rozprawy był przetrzymywany w areszcie na Wołodarce. Pod koniec sierpnia 1996 roku sędzia Grigorij Korzyckij skazał Dryhajla na 1,5 roku pozbawienia wolności w kolonii karnej. Uwolniono go na mocy amnestii 24 grudnia 1996 roku. Wielką rolę odegrała tutaj ukraińska dyplomacja. Nie zdążono nawet przewieźć Dryhajla z aresztu do kolonii – wieczorem przed katolickim Bożym Narodzeniem wraz z ukraińskim deputowanym Iljasewiczem i czwórką innych ukraińskich więźniów politycznych Dryhajla opuścił Białoruś.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Jurij Bandażewskij
  • Aleksander Arastowicz
  • Michaś Paszkiewicz
  • Nastazja Azarka
  • Eduard Lobau