Wiaczesław Gocz

Obywatel Ukrainy, oskarżony w sprawie UNA-UNSO (Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe-Ukraińska Samoobrona Narodowa).

Kronika represji

Został aresztowany podczas pacyfikacji akcji “Czarnobylski szlak” 26 kwietnia 1996 roku w Mińsku. Przetrzymywano go w areszcie na Wołodarce. Został skazany pod koniec sierpnia 1996 roku na rok kolonii karnej. Wyrok wydał sędzia Grigorij Kozorickij, prokuratorem był Siergiej Teleżewicz.

Mimo wszystko, ani Gocz, ani 4 innych obywateli Ukrainy nie dotarło do kolonii karnej – przed katolickim Bożym Narodzeniem w grudniu 1996 roku- zostali uwolnieni na mocy amnestii.  Uwolnionych Ukraińców do ojczyzny sprowadził deputowany Rady Najwyższej. W więzieniu pozostało (do 1997 roku) jeszcze dwoje obywateli Ukrainy: Andriej Szeptycki i Siergiej Potapow.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Oleg Korban
  • Denis Denisow
  • Tatiana Jełowa
  • Julia Czigir
  • Nastazja Azarka