Andriej Mironiuk

Obywatel Ukrainy, uczestnik “Czarnobylskiego szlaku” 1996 roku. Urodził się w 1975 roku. Pochodzi z Tamania.


Kronika represji 

Został zatrzymany 26 kwietnia 1996 roku w Mińsku podczas pacyfikacji akcji, był przetrzymywany w mińskim areszcie na Wołodarce. Skazano go pod koniec sierpnia 1996 roku na rok kolonii karnej. Sędzią był Grigorij Kozyrickij, prokuratorem – Siergiej Teleżewicz. Został uwolniony na mocy amnestii 24 grudnia 1996 roku. Z czteroma innymi Ukraińcami skazanymi za udział w “Czarnobylskim szlaku”, Mironiuk wyjechał do swego kraju pod opieką  jednego z deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Andrej Żukawiec
  • Jurij Chadyka
  • Wasilij Starowojtow
  • Wiaczesław Siwczyk
  • Aleksander Kwiatkiewicz