Aleś Wieczer

Aleś Wieczer – białoruski uczony, dorastał w Mińsku, w rodzinie biologów. Przyjaźnił się z synami premiera Białorusi, Michaiła Czigira, za co przypłacił więzieniem.

Kronika represji
Trafił do więzienia w 1996 roku na podstawie sfabrykowanych zarzutów o kradzieży części zapasowych do samochodu. Faktycznie, śledczy zmienili status Alesia Wieczera ze świadka na oskarżonego po tym, jak nawet pod groźbą tortur Wieczer odmówił składania fałszywych zeznań przeciwko swojemu przyjacielowi z dzieciństwa – Aleksandrowi Czigirowi – jednemu z synów byłego premiera Białorusi, Michaiła Czigira.

Aleś Wieczer mógł opowiedzieć o tych zdarzeniach dopiero po 3 latach, które spędził w więzieniu (skazano go na 5 lat pozbawienia wolności). Podczas odbywania kary w kolonii, funkcjonariusze milicji organizowali prowokacje przeciwko jego żonie, Wierze, która pozostała w domu sama z maleńkim dzieckiem. Podejmowano również próby napaści na mieszkanie jej rodziny.  Wieczer został uwolniony w 1999 roku i wyemigrował do USA, zabrał tam żonę i syna. Wiadomo również, że Wieczer próbował kontynuować swoje badania naukowe, jednak już nie na Białorusi.

Другие политические заключённые

  • Oksana Nawikawa
  • Aleksander Klaskouski
  • Uladzimir Łysko
  • Zmicer Palenka
  • Jurij Bandażewskij