Aleś Bondariew

Aleś Bondariew–  mieszkaniec Mińska, z wykształcenia fizyk, jeden z pierwszych więźniów politycznych w najnowszej historii Białorusi. Został skazany za udział w Dniu Woli 23 marca 1997 roku. Podczas akcji Dnia Woli doszło do strać demonstrantów z milicją.

Kronika represji
1 kwietnia 1997 roku Aleś Bondariew został zatrzymany i oskarżony o chuligaństwo. W sprawie “Dnia Woli -97” oskarżonych było 5 osób. Proces odbywał się w sądzie w Mińsku od 30 października do połowy listopada 1997 roku.

Aleś Bondariew został skazany na roboty przymusowe z przekazaniem 20 procent zarobku na rzecz państwa.  Na 2 lata tak zwanej “domowej chemii” skazani zostali – Anatol Sorokin i Aleś Kowal. Dwaj pozostali oskarżeni w tej sprawie –  Ryhor Kijko i Uladzimir Łysko – zostali skazani na 2 lata robót przymusowych w miejscu zatrzymania. W tym czasie były to jedne z pierwszych wyroków motywowanych politycznie i wydawały się być bardzo surowe.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые