Paweł Mażejka

Paweł Mażejka urodził się 25 maja 1978 roku w Grodnie. Ukończył historię i kulturoznastwo na Grodzieńskim Uniwersytecie imienia Janki Kupały. Jeszce podczas studiów zaczął publikować w gazecie “Pagoń”. Kierował sztabem wyborczym Aleksandra Milinkiewicza podczas wyborów prezydenckich 2006 roku. Jest działaczem ruchu “Za wolność”, “Uratujmy Grodno od zniszczenia”, jeden z organizatorów kampanii “Rok państwowości białoruskiej – 2008” w Grodnie. Koordynator serii “Grodzieńska biblioteka”.

Kronika represji

1 września 2002 roku został aresztowany i oskarżony o zniesławienie prezydenta. 24 czerwca 2002 roku Mażejka został skazany przez sąd rejonowy Grodna na 2 lata ograniczenia wolności za “zniesławienie prezydenta Republiki Białorusi z oskarżeniem go o popełnienie szczególnie ciężkich przestępstw”. Pretekstem do tego oskarżenia stała się publikacja w “Pogonii” z okresu kampanii wyborczej 2001 roku. Wyrok odbywał w zakładzie karnym w Żłobino. Po amnestii zmniejszono mu wyrok do jednego roku. Został zwolniony warunkowo 22 marca 2003 roku za dobre zachowanie i do 1 września tego roku musiał jeszcze meldować się na posterunku milicji. Obecnie pracuje w niezależnych mediach, szczególnie ściśle współpracuje z Biełsat TV.

Другие политические заключённые

  • Eduard Lobau
  • Tatiana Tyszkiewicz
  • Dzmitrij Kaspierowicz
  • Paweł Mażejka
  • Aleksander Mołczanau