Aleksander Atroszczenko

Urodził się 22 marca 1981 roku w Mińsku. Studiował stosunki międzynarodowe na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Został jednak stamtąd relegowany z powodu swojej działalności politycznej. Obecnie studiuje prawo międzynarodowe na Europejskim Uniwersytecie Państwowym w Wilnie.

W latach 2001-2006 był członkiem organizacji Zubr, brał udział w akcjach, kilkakrotnie za swoją działalność był zatrzymywany przez funkcjonariuszy milicji. W 2000 roku podczas Dnia Woli (był to dzień, kiedy OMON dopuścił się masowych zatrzymań dziennikarzy), niedaleko placu Jakuba Kołasy, złapali go ludzie w maskach, wrzucili do samochodu milicyjnego, potem do autobusu i 40 minut jechali z nim, „żartując”, że wiozą go do Kuropat na rozstrzelenie. Wyrzucono go 15 km od miasta, w zaspę śnieżną.

Atroszczenko 10 lat pracował jako korespondent  portalu charter97.org.  Po założeniu obywatelskiej kampanii Europejska Białoruś został jej rzecznikiem prasowym. Podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku był rzecznikiem prasowym sztabu Andreja Sannikaua.

Kronika represji

Atroszczenko został zatrzymany 20 grudnia 2010 roku we własnym domu. Umieszczono go w areszcie śledczym KGB, przedstawiono mu zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 293 Kodeksu Karnego RB.  2 marca 2011 roku sąd w Mińsku skazał go na 4 lata kolonii o zaostrzonym rygorze. Od 25 marca 2011 roku karę odbywał w kolonii karnej „Witba-3”  w obwodzie witebskim. 14 września 2011 roku został ułaskawiony przez Łukaszenkę.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Mikoła Autuchowicz
  • Uladzimir Jaromienak
  • Artiom Gribkow
  • Aleś Puszkin
  • Wład Kobec