Maryja Kalesnikawa

Maria Kolesnikova urodziła się 24 kwietnia 1982 roku w Mińsku. Ukończyła Białoruską Państwową Akademię Muzyczną z tytułem flecisty i dyrygenta, od 17 lat uczyła fletu w gimnazjum w Mińsku. Grała na flecie w Operze, Narodowej Akademickiej Orkiestrze Koncertowej Republiki Białoruś pod batutą Michaiła Finberga, Prezydenckiej Orkiestry Białorusi. W 2007 roku przeniosła się do Niemiec, studiowała w Wyższej Szkole Muzycznej w Stuttgarcie na wydziałach muzyki dawnej i współczesnej. aktywna działalność koncertowa i organizacja międzynarodowych projektów kulturalnych w Niemczech i na Białorusi. Mieszkała w Niemczech przez 12 lat (od 2007 do 2019), na Białorusi przebywała wyłącznie drogowo. W 2017 roku była jednym z założycieli stowarzyszenia twórczego Artemp, które organizowało różnorodne wydarzenia z zakresu sztuki współczesnej, oraz jest dyrektorem artystycznym centrum kultury Ok16. Wybory w 2020 r. 16 lipca Szefowie Sztabu Generalnego Wiktor Babarika (Maria Kolesnikova), Valery Tsepkalo (Veronika Tsepkalo) i Svetlana Tichonovskaya ogłosili zjednoczenie.

Kronika prześladowań

Wieczorem 8 sierpnia 2020 roku Maria Kolesnikova została zatrzymana przez policję, ale kilka minut później została zwolniona. Kolesnikowa brała czynny udział w licznych wiecach na Białorusi, apelowała też do pracowników fabryk, urzędników, dyplomatów, organów ścigania i pracowników telewizji, zapraszając ich do udziału w protestach. 18 sierpnia została członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Organizacji procesu przezwyciężenia kryzysu politycznego, a 19 sierpnia została wybrana do jej prezydium. 31 sierpnia Kolesnikova ogłosiła utworzenie partii politycznej Razam. 7 września Maria Kolesnikova została uprowadzona przez nieznane osoby w centrum Mińska. Rankiem 8 września pojawiła się informacja, że ​​została przymusowo deportowana z Białorusi na Ukrainę, ale wyrwała jej paszport i ponownie została zatrzymana na granicy z Ukrainą. Jednocześnie w białoruskich mediach państwowych pojawiły się informacje, że Kravtsov i Radnyakov „tej nocy uciekli za granicę”, a Kolesnikova została zatrzymana. Maria Kolesnikova jest podejrzana w sprawie karnej na podstawie części 3 art. 361 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (publiczne wezwania do przejęcia władzy państwowej lub przymusowej zmiany porządku konstytucyjnego Republiki Białoruś). 12 września została przeniesiona z aresztu śledczego w Mińsku do aresztu śledczego w Żodino. 16 września Białoruski Komitet Śledczy postawił Kolesnikowej oskarżenie na podstawie części 3 art. 361 Kodeksu karnego Republiki Białorusi (wzywa do działań mających na celu wyrządzenie szkody bezpieczeństwu narodowemu przy wykorzystaniu mediów i internetu). Artykuł przewiduje karę w postaci kary pozbawienia wolności na okres od 2 do 5 lat. Maria Kolesnikova została uznana za więźnia politycznego przez społeczność praw człowieka.

Дела, которые касаются данного человека: , ,

Другие политические заключённые