Aleksander Kazakau

Aleksander Kazakau – działacz młodzieżowego ruch “Żubr”. Do organizacji wstąpił będąc jeszcze w 9-ej klasie. Urodził się w 1986 roku, w Borysowie, w obwodzie mińskim. Studiował zaocznie informatykę i radioelektronikę na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Był również aktywnym uczestnikiem ruchu skautów w Krupkach, w obwodzie mińskim.

Kronika represji

Razem z innym członkiem organizacji “Żubr”, Dmitrijem Zubrem, został zatrzymany w centrum  Mińska w nocy z 27 na 28 grudnia 2005 roku. Młodzi ludzie pisali na murach liczbę “16” – symbol solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi. Było to także wezwanie do udziału w Dniach solidarności, które odbywają się 16-go każdego miesiąca w wielu miastach na Białorusi, a także poza jej granicami. Podczas zatrzymania mężczyźni próbowali uciec, jednak nie udało im się to. Aleksander Kazakau został dotkliwie pobity, później lekarze stwierdzili u niego złamanie przegrody nosowej. Ponad 2 dni był przetrzymywany areszcie tymczasowym, skąd wypuszczono go z zakazem opuszczania miejsca zamieszkania.

Przedstawiono mu zarzuty z artykułu 363, pkt.2 Kodeksu karnego “stawianie oporu funkcjonariuszom milicji”. 7 kwietnia 2006 roku sędzia Walerij Jesman uznał Kazakaua za winnego i wydał wyrok 2 lat ograniczenia wolności. 9 maja 2006 roku Aleksander Kazakau opuścił Białoruś.  Studiował informatykę na Uniwersytecie Warszawskim.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Jauhien Waśkowicz
  • Uladzimir Kudzinau
  • Mikoła Autuchowicz
  • Jarosław Gryszczenia
  • Andrej Klimau