Jedna ze spraw "graffiti". Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Aleksander Kazakau

Aleksander Kazakau – działacz młodzieżowego ruch “Żubr”. Do organizacji wstąpił będąc jeszcze w 9-ej klasie. Urodził się w 1986 roku, w Borysowie, w obwodzie mińskim. Studiował zaocznie informatykę i radioelektronikę na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Był również aktywnym uczestnikiem ruchu skautów w Krupkach, w obwodzie mińskim. Kronika represji Razem z innym członkiem organizacji “Żubr”, Dmitrijem Zubrem, […]

2. Alieksiej Kriwincoj

Alieksiej Kriwincoj – działacz opozycyjny z Grodna Kronika represji Sprawa karna przeciwko mieszkańcom Grodna Wadimowi Lohinau i Alieksiejow Kriwincojowi została wszczęta w związku z namalowaniem, 22 września 2006 roku, graffiti przeciwko Białoruskiemu Republikańskiemu Związkowi Młodzieży. Zgodnie z postanowieniem naczelnika posterunku milicji, podpułkownika Zinowika, zostały im przedstawione zarzuty z artykułu 341 Kodeksu Karnego (“uszkodzenie mienia”). Szkoda […]

3. Andrej Giliewicz

Andrej Giliewicz urodził się w 1980 roku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym Informatyki i Radioelektroniki. 28 lutego 1998 roku Andrej Giliewicz wraz ze swoimi przyjaciółmi, Alesiem Muchinem i Pawłem Muraszką, wracając z koncertu białoruskiej grupy rockowej “NRM”, napisali na murach domów i płotach przy ulicy Orłowskiej hasło “Żywie Biełarus” (Niech […]

4. Dzmitrij Zubro

Dzmitrij Zubro urodził się w Borysowie, w obwodzie mińskim. Na początku 2000 roku został działaczem młodzieżowego ruchu “Żubr”. Aktywnie zajmował się polityką od 17 roku życia. Ukończył borysowskie kolegium politechniczne o specjalności inżynier – mechanik samochodowy. Kronika represji W nocy na 28 grudnia 2005 roku 19-letni Zmicer Zubro wraz ze swoim przyjacielem 20-letnim Aleksandrem Kazakowem […]

5. Eduard Zjeliankou

Eduard Zjeliankou – młodzieżowy opozycyjny działacz z miasta Żłobino w obwodzie homelskim. Kronika represji Eduard Zjeliankou został zatrzymany 13 marca 2006 roku za namalowanie grafitti. Sprawa karna przeciwko niemu została wszczęta z artykułów  193.1 (“działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji”) i 339 (“chuligaństwo”) Kodeksu Karnego Republiki Białorusi. Śledztwo było prowadzone przez oddział spraw wewnętrznych Homla. Na początku czerwca […]

6. Paweł Muraszka

Kronika represji 28 lutego 1998 roku Paweł Muraszka wraz ze swoimi przyjaciółmi – Andriejem Giliewiczem i Alesiem Muchinem, wracając z koncertu białoruskiej grupy rockowej “NRM”, napisali na murach domów i płotach przy ulicy Orłowskiej hasło “Żywie Biełaruś” (Niech żyje Białoruś), “Wolność dla więźniów politycznych” oraz hasło dotyczące białoruskiego prezydenta – “Łuku na muku” (Łukę (Łukaszenkę) […]

7. Wadim Lohinau

Wadim Lohinau – działacz opozycji z Grodna. Kronika represji Pod koniec 2006 roku Wadim Lohinau i jego kolega Alieksiej Kriwincoj zostali zatrzymani. Przeciwko nim została wszczęta w związku z namalowaniem 22 września 2006 roku graffiti przeciwko Białoruskiemu Republikańskiemu Związkowi Młodzieży. Zgodnie z postanowieniem naczelnika posterunku milicji, podpułkownika Zinowika, zostały im przedstawione zarzuty z artykułu 341 Kodeksu Karnego […]