Alieksiej Kriwincoj

Alieksiej Kriwincoj – działacz opozycyjny z Grodna

Kronika represji

Sprawa karna przeciwko mieszkańcom Grodna Wadimowi Lohinau i Alieksiejow Kriwincojowi została wszczęta w związku z namalowaniem, 22 września 2006 roku, graffiti przeciwko Białoruskiemu Republikańskiemu Związkowi Młodzieży. Zgodnie z postanowieniem naczelnika posterunku milicji, podpułkownika Zinowika, zostały im przedstawione zarzuty z artykułu 341 Kodeksu Karnego (“uszkodzenie mienia”).

Szkoda została wyceniona na  51 420 i 300 000  białoruskich rubli. Wydatki na odnowienie murów Loginow i Kriwincoj musieli wypłacić.
9 stycznia 2007 roku sąd w Grodnie skazał Alieksieja Kriwincoja na karę grzywny w wysokości 30 płac minimalnych (930 tys. rubli).

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые