Eduard Zjeliankou

Eduard Zjeliankou – młodzieżowy opozycyjny działacz z miasta Żłobino w obwodzie homelskim.

Kronika represji
Eduard Zjeliankou został zatrzymany 13 marca 2006 roku za namalowanie grafitti. Sprawa karna przeciwko niemu została wszczęta z artykułów  193.1 (“działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji”) i 339 (“chuligaństwo”) Kodeksu Karnego Republiki Białorusi. Śledztwo było prowadzone przez oddział spraw wewnętrznych Homla. Na początku czerwca 2006 roku Zjeliankoua oczyszczono z zarzutu chuligaństwa z powodu braku znamion przestępstwa i pozostawiono jedynie zarzut o działalności z ramienia niezarejestrowanej organizacji “Młody Front”. Decyzją sądu w Żłobinie Zjeliankou został skazany na karę grzywny.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Mieczysław Jaśkiewicz
  • Jurij Kazak
  • Natalia Radzina
  • Mikoła Dziadok
  • Siarhiej Marcalieu