Wadim Lohinau

Wadim Lohinau – działacz opozycji z Grodna.

Kronika represji

Pod koniec 2006 roku Wadim Lohinau i jego kolega Alieksiej Kriwincoj zostali zatrzymani. Przeciwko nim została wszczęta w związku z namalowaniem 22 września 2006 roku graffiti przeciwko Białoruskiemu Republikańskiemu Związkowi Młodzieży. Zgodnie z postanowieniem naczelnika posterunku milicji, podpułkownika Zinowika, zostały im przedstawione zarzuty z artykułu 341 Kodeksu Karnego (“uszkodzenie mienia”). Szkoda została wyceniona na  51 420 i 300 000  białoruskich rubli.  Wadim Lohinau i Kriwincoj musieli pokryć z własnej kieszeni koszty odnowienia murów. 9 stycznia 2007 roku sąd w Grodnie skazał Wadima Lohinaua ma karę grzywny w wysokości 30 płac minimalnych (930 tys. rubli).

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Borys Goriecki
  • Andrej Dzmitryjeu
  • Aleś Puszkin
  • Dzmitrij Zawadzki
  • Wadim Łabkowicz