Mikoła Razumow

Mikoła Razumow – mieszkaniec Orszy (obwód witebski), jeden z liderów orszańskiego komitetu strajkowego pierwszej połowy lat 90-tych, który organizował masowe protesty pracowników.


Kronika represji 
Na początku kwietnia 2006 roku przeciwko opozycyjnemu działaczowi, Mikole Razumowowi została wszczęta sprawa karna za zniesławienie prezydenta Aleksandra Łukaszenki.  Został on oskarżony o to, że 24 marca 2006 roku podczas spotkania Aleksandra Milinkiewicza z wyborcami w obecności ponad 100 osób oświadczył on, że Aleksander Łukaszenka jest odpowiedzialny za zabójstwo Zacharenki i Ganczara. Sprawę wszczął starszy śledczy J. Filipowicz z artykułu 367, pkt.2 KK Republiki Białorusi. Jako środek zapobiegawczy zastosowano areszt. Potem Razumow został przewieziony do szpitala psychiatrycznego, gdzie przeprowadzono ekspertyzy. Uznano go za zdrowego psychicznie. Mimo innych poważnych dolegliwości, nadal przetrzymywano go w areszcie śledczym.

16 czerwca 2006 roku sąd skazał Razumowa na karę ograniczenia wolności na 3 lata. Jednak nie skierowano go od razu na karę “chemii”. Władze przypomniały sobie o opozycjoniście dopiero po 4 latach. 9 listopada 2010 roku, niedługo przed kolejnymi wyborami prezydenckimi, do mieszkania Razumowa przyszli funkcjonariusze milicji i zabrali go ze sobą. Razumow został uwolniony  1 lutego 2012 roku,  powiedziano mu, że właśnie nastąpiło przedawnienie wyroku.

Другие политические заключённые

  • Andrzej Poczobut
  • Wadim Łabkowicz
  • Aleksander Kwiatkiewicz
  • Iwan Gaponow
  • Uladzimir Loban