Jurij Radziwił

Kronika represji

Jurij Radziwił, kierowca kandydata na prezydenta Republiki Białorusi, Aleksandra Kazulina. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy w cywilu 2 marca 2006 roku. Samochód Jurija Radziwiła, z którego filmowano masowe zatrzymania i pobicia dziennikarzy i zwykłych obywateli przed posterunkiem milicji w rejonie Oktiabrskim Mińska, został ostrzelany przez funkcjonariuszy specjalnego oddziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ds. walki z terroryzmem  “Ałmaz” (dowódcą był pułkownik  milicji Nikołaj Karpienkow). Jurij Radziwił skierował do prokuratura Mińska N.N. Kulika oświadczenie z żądaniem wszczęcia sprawy karnej w stosunku do osób, które użyły wobec niego broni palnej. Prokurator zdecydował jednak o nie wszczynaniu sprawy karnej przeciwko niemu. Radziwiłowi przedstawiono zarzuty z artykułu 363, pkt.2 KK Republiki Białorusi (“stawianie oporu funkcjonariuszowi milicji, lub innej osobie, strzegącej porządku publicznego”). W czasie prowadzenia śledztwa przygotowawczego był przetrzymywany w areszcie śledczym w Mińsku.

18 maja 2006 roku Jurij Radziwił został skazany przez sąd w Mińsku na 3 miesiące aresztu. 2 czerwca po odbyciu wyroku został uwolniony.

Другие политические заключённые