Dzmitrij Abaudouski

Dzmitrij Abaudouski – syn Siarhieja Abaudouskiego, znanego obrońcy praw człowieka z Mohylewa. Represje wobec Abaudouskiego rozpoczęły się na krótko przed 20 lipca 1999 roku – datą zakończenia rządów prezydenta Łukaszenki zgodnie z Konstytucją 1996 roku. Wtedy też, opozycja zaczęła planować organizację akcji protestu. Przyczyną prześladowań Dzmitrija Abaudouskiego stała się działalność jego ojca.

Kronika represji

10 lipca 1999 roku Dzmitrij Abaudouski został zatrzymany i umieszczony w mohylewskim areszcie śledczym. Początkowo oskarżono go o 2 kradzieże. Rewizje, które przeprowadzono w jego sprawie były bardzo dziwne. Odbyły się one nie w jego mieszkaniu, a w domu jego taty. Przypomnijmy, że Siarhiej Abaudouski w tym kluczowym dla kraju momencie prowadził monitoring sytuacji praw człowieka, w tym również monitoring przypadków łamania prawa podczas wyborów prezydenckich w 1999 roku, zainicjowanych przez zastępcę przewodniczącego Rady Najwyższej Wiktora Ganczara (który zaginął 2 miesiące później, we wrześniu 1999 roku).

W lipcu 1999 Abaudouskiemu przedstawiono kolejny zarzut, oskarżono go o gwałt. Sprawa karna wydawała się być sfabrykowana, tym bardziej, że sama poszkodowana nie rozpoznała “napastnika” i wskazała zupełnie innego mężczyznę. Podczas śledztwa Dzmitrij Abaudouski czterokrotnie ogłaszał w więzieniu protest głodowy przeciwko bezprawiu, prześladowaniom i represjom stosowanym wobec niego i jego rodziny. Głodował przez 55 dni, z czego przez 18 dni prowadził suchy protest głodowy. Po jednej z głodówek Abaudouski trafił w ciężkim stanie do szpitala, reanimowano go.

Sprawa Abaudouskiego była kilkakrotnie rozpatrywana przez sąd. Gdy sprawa była rozpatrywana po raz pierwszy, skazano go na 6 lat pozbawienia wolności za rzekomą kradzież butów.  W sprawie drugiego przypadku kradzieży w pełni oczyszczono go z zarzutów – miał on alibi, w momencie popełnienia przestępstwa nie było go w mieście. Potem wyrok ten został zaskarżony, mohylewski sąd rejonowy skierował sprawę do kolejnego rozpatrzenia. W wyniku tego przeprowadzono dodatkowe śledztwo.

Obrońcy praw człowieka podkreślali wtedy, że Abaudouski mimo wszystko pozostawał w areszcie, nie zastosowano wobec niego innego środku zapobiegawczego, mimo, że w tym przypadku, prawo dawało taką możliwość. Zgodnie z nowym Kodeksem Karnym, który wszedł w życie 1 stycznia 2001 roku, niedopuszczalne było przetrzymywanie więźnia w areszcie śledczym dłużej niż 18 miesięcy. Dzmitrij Abaudouski spędził w więzieniu ponad 2 lata.

Nie była to pierwsza próba władz wpłynięcia na Siergieja Abaudouskiego poprzez prześladowanie jego syna. W 1998 roku jego drugi syn, Janka, był zmuszony do tego, by starać się o status uchodźcy politycznego w Polsce, po tym jak władze zaczęły go prześladować za udział w akcjach opozycji.
23 marca 2003 roku Siarhiej Abaudouski zmarł przedwcześnie. Miał 53 lata.

Другие политические заключённые