Jauhien Asinski

Jauhien Asinski urodził się w 1979 roku. Działacz kampanii obywatelskiej Europejska Białoruś. Mieszka w Mińsku.

Kronika represji

Zatrzymano go 27 lipca 1999 roku po akcji opozycji i oskarżono o „chuligaństwo” (artykuł 201 pkt. 2 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi) za to, że rzekomo uderzył milicjanta.

Podczas śledztwa artykuł ten zmieniono na 2 inne – art. 186 pkt. 3 – „aktywny udział w grupowych działaniach, naruszających porządek publiczny” i  art. 189 pkt. 2 – „groźby lub przemoc w stosunku do funkcjonariusza milicji na służbie”. W areszcie śledczym Asinski był przetrzymywany 38 dni, po czym zwolniono go, zakazując tym samym opuszczania miasta.

18 stycznia 2000, w budynku mińskiego sądu zapadł wyrok w sprawie Asinskiego. Sędzia Walerij Komissarow  nie zgodził się z kwalifikacją przestępstwa, jaką zaproponowali śledczy. Sąd zakwalifikował działania Asinskiego jako „stawianie oporu wobec funkcjonariusza milicji na służbie” (art. 187 pkt. 1 KK RB). Asinski został skazany na 2 lata robót przymusowych. W maju 2011 roku wraz z innymi członkami Europejskiej Białorusi był kilkakrotnie wzywany na przesłuchania w związku ze sprawą podpalenia w Mińsku.

Другие политические заключённые