Siarhiej Ljaszkiewicz

Siarhiej Ljaszkiewicz urodził się 13 września 1978 roku w Lidzie. Ukończył Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Grodnie. Od 1977 roku był członkiem Białoruskiego Frontu Ludowego. Podczas wyborów prezydenckich 2006 roku był szefem sztabu kandydata na prezydenta, Aleksandra Milinkiewicza w Szczucinie. Ukończył studia magisterskie na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym na kierunku “politologia”.

Kronika represji

2 marca 2006 w Szczucinie odbyły się rewizje w mieszkaniach lokalnych aktywistów: Wasilija Biezmiena i Siarhieja Ljaszkiewicza. Skonfiskowano komputery i dokumenty. 14 marca 2006 roku, 5 dni przed wyborami prezydenckimi, Siarhiej Ljaszkiewicz został zatrzymany i oskarżony o popełnienie przestępstwa z artykułu 293, pkt. 3 KK – przygotowania do udziału w masowych zamieszkach w Mińsku w dzień wyborów. Był przetrzymywany w areszcie śledczym w Szczucinie.Podczas procesu zeznania przeciwko niemu składały wcześniej nikomu nie znane osoby (wśród nich był między innymi Aleksander Burdiej – trzykrotnie sądzony, przebywał w więzieniu za kradzież mienia). Zgodnie z ich zeznaniami, Liaszkiewicz miał pokazywać filmy, na których wskazywano, jak demonstranci mają stawiać opór podczas masowych zamieszek. Główny świadek oskarżenia podkreślał, że właśnie w taki sposób oskarżony przygotowywał go do udziału w demonstracji po wyborach (były to kadry z dokumentalnego filmu Jurija Chaszczewatskiego “Zwyczajny prezydent”). Sąd w Szczucinie skazał 29 maja Liaszkiewicza na 5 miesięcy pozbawienia wolności. 27 lipca 2006 roku, po odbyciu pełnego wyroku, Siarhiej Ljaszkiewicz został zwolniony z więzienia w Głubokiem.

 

Другие политические заключённые