1. Antończyk Siarhiej

Siarhiej Antończyk — deputowany do Rady Najwyższej XII kadencji, jeden z organizatorów i liderów białoruskiego ruchu robotniczego.

2. Azarka Nastazja

Białoruska poetka i działaczka społeczna. Jedna z oskarżonych w  “sprawie Młodego Frontu”. W 2004 roku uznana przez Amnesty International za więźnia sumienia. W 2007 roku Azarkę sądzono w jej rodzinnym mieście, Nieświeżu. Urodziła się 4 grudnia 1981 roku we wsi Kwacze w rejonie nieświeskim obwodu mińskiego Białoruskiej SRR.  Skończyła szkołę średnią nr 4 w Nieświeżu oraz […]

3. Blizniecow Anatol

Mieszkaniec Połocka, w okręgu witebskim. Jeden z trzech oskarżonych w procesie karnym, z roku 1999 w Połocku, o zrywanie flag państwowych. Kronika represji Anatol Blizniecow został aresztowany 10 marca 1999 roku, wraz z Siarhiejem Lawiejkinem i Olegiem Kajdowem. Wszyscy trzej zostali pobici i oskarżeni z paragrafu karnego za “Umyślny wandalizm” (w procesie, obrona wnioskowała o […]

4. Breus Artiom

Obywatel Federacji Rosyjskiej. Urodził się 5 sierpnia 1983 roku w Mińsku. Dzieciństwo spędził w Estonii, ukończył gimnazjum w Tallinie i Talliński Uniwersytet Europejski o specjalności “projektant”. Do czasu aresztu mieszkał i pracował w Mińsku – w ojczyźnie swego ojca, znanego reżysera telewizyjnego. Nie zajmował się polityką. Kronika represji Został zatrzymany podczas akcji protestu na placu […]

5. Bukaczew Anatol

Anatol Bukaczew – członek Konserwatywno-Chrześcijańskiej partii, Białoruski Front Ludowy z Witebska. Kronika represji Został skazany 28 lutego 2000 roku przez sąd w Witebsku. Oskarżono go o to, że w lipcu 1998 roku, w przededniu festiwalu “Słowiański bazar”, napisał drukowanymi literami list w imieniu nieistniejącej organizacji “Wolna Białoruś” (Swobodnaya Biełaruś), w którym wyraził protest przeciwko wydawaniu […]

6. Bukas Anatol

Anatol Bukas – przedsiębiorca, redaktor i wydawca regionalnej społeczno -politycznej gazety “Borisowkie nowosti”. Urodził się w 1956 roku. Był działaczem partii Białoruska Socjaldemokratyczna Partia (Narodnaja Hramada). Kronika represji 27 stycznia 2005 roku Anatolowi Bukasowi przedstawiono zarzuty z artykułu 188 pkt. 2 Kodeksu Karnego – “pomówienie w wystąpieniu publicznym lub w mediach”, oraz z artykułu 189 […]

7. Chwedoruk Dzmitrij

Dzmitrij Chwedoruk był oskarżony w sprawie “Młodego Frontu” – wraz z Nastą Pałażanką- Daszkiewicz, Alieksiejem Januszewskim, Olegiem Korbanem i Borysem Gorieckim. Urodził się 5 marca 1988 roku. Ukończył gimnazjum nr 11 w Mińsku. Grał zawodowo w piłkę nożną. Grał w klubach: “Darida” i “Tarktir”. Interesował się białoruską historią i kulturą. Aktywnie uczestniczył w akcjach opozycji.

8. Dogil Gleb

Gleb Dogil – jeden z 4 młodych ludzi, oskarżonych o aktywny udział w dużym, opozycyjnym “Marszu Wolności”, który odbył się 17 października 1999 roku w Mińsku. Tego dnia, w różnych punktach trasy marszu doszło do starć demonstrantów z milicją i wojskami wewnętrznymi. Apogeum wydarzeń miało miejsce w parku im. Gorkiego i na terytorium wokół niego, […]

9. Gaponow Iwan

Urodził się 27 kwietnia 1988 roku w Soczi. Obywatel Rosji, miał pozwolenie na pobyt na Białorusi, mieszkał tam od 1995 roku. Ukończył szkołę na Białorusi, dobrze zna język białoruski. Mama Gaponowa, Sabira Atakiszijewa, pochodzi z Kirgistanu, ojciec jest Rosjaninem. Gaponow studiował na uniwersytecie w Odessie. Pasjonuje się literaturą, próbował swoich sił w tworzeniu własnych utworów […]

10. Goriecki Borys

Białoruski niezależny dziennikarz i działacz społeczny. Urodził się 13 września 1987 roku w Mińsku. Ukończył szkołę średnią nr 121. Studiował na Politechnice na wydziale mikroelektroniki. Został relegowany z uczelni przed wyborami 2006 roku za udział w akcji protestu. Później studiował na uniwersytecie w Białymstoku na wydziale Informatyki (2006r.) i na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym (2007r.). Od […]

11. Greczucha Nadieżda

Nadieżda Greczucha – działaczka opozycji z Borysowa w obwodzie mińskim. Kronika represji Po raz pierwszy Greczucha była sądzona w sprawie motywowanej politycznie jeszcze jako 17-letnia uczennica. 14 lutego 2000 roku w budynku mińskiego sądu uznano ją za winną dopuszczenia się przestępstwa z artykułu 186.2 KK Republiki Białorusi (znieważenie symboli państwowych). 21 lipca 1999 roku podczas […]

12. Gryszczenia Jarosław

Jarosław Gryszczenia – działacz młodzieżowy z miasta Baranowicze, w obwodzie brzeskim. Za udział w akcjach opozycji był kilkakrotnie zatrzymywany i skazywany na areszty administracyjne. Był uczestnikiem placu Kalinowskiego po wyborach prezydenckich 2006 roku. Kronika represji Oskarżano go o dopuszczenie się przestępstwa z artykułu 193.1 Kodeksu Karnego – “organizacja działalności stowarzyszenia, fundacji lub organizacji religijnej, która […]

13. Januszewski Alieksiej

Oskarżony w «sprawie “Młodego Frontu”» w 2007  roku. Urodził się 29 maja 1987 roku. Ukończył szkołę średnią nr 200 w Mińsku. Podjął studia na Białoruskim Pedagogicznym Uniwersytecie Państwowym na wydziale filologii i kultury. Został relegowany z uczelni za aktywną działalność w organizacji “Młody Front” oraz udział w akcjach białoruskiej opozycji. Obecnie jest studentem slawistyki na […]

14. Jaśkiewicz Mieczysław

Mieczysław Jaśkiewicz – przewodniczący grodzieńskiego oddziału “Związku Polaków na Białorusi”. Kronika represji Mieczysław Jaśkiewicz został zatrzymany 5 listopada 2006 roku pod zarzutem wszczęcia bójki na przystanku trolejbusowym. Sprawa karna została wszczęta z artykułu 339, pkt.1 Kodeksu Karnego – “chuligaństwo”. Rozprawa odbyła się 9 lutego w sądzie w Grodnie. Mieczysław Jaśkiewicz nie przyznał się do winy, […]

15. Kajdow Oleg

Oleg Kajdow – mieszkaniec jednostki wojskowej Borowucha pod Połockiem (Okręg Witebski). Nie uczestniczył nigdy w żadnych ruchach ani nie był członkiem partii politycznych. Studiował na Państwowym Uniwersytecie Połockim. Kronika represji

16. Kazak Jurij

Jurij Kazak – działacz Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji, z Nowogródka w obwodzie grodzieńskim. Kronika represji 12 listopada 2009 roku Jurij Kazak został przesłuchany w sprawie karnej, wszczętej w związku z akcją w rocznicę rewolucji październikowej w Nowogródku: w nocy z 6 na 7 listopada pomnik Lenina został oblany zieloną farbą. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano […]

17. Kojpisz Anton

Anton Kojpisz – jeden ze skazanych w związku ze sprawą karną “14-tu” w Mińsku w 2008 roku. Miał wtedy 20 lat. W związku ze wszczęciem przeciwko niemu sprawy karnej został relegowany z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Jako oficjalną przyczynę podano zaległości w nauce, jakie rzekomo miał mieć Kojpisz. Relegowanie, jednakże, nastąpiło dokładnie tego samego dnia, kiedy […]

18. Korsak Igor

Igor Korsak urodził się w 1974 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych. W latach 90-tych był jednym z działaczy “Białego legionu” – patriotycznej organizacji białoruskich żołnierzy, która w późniejszym czasie została samoistnie rozwiązana. Kronika represji 31 sierpnia 1998 roku sąd w Mińsku wydał wyrok w sprawie Igora Korsaka i Pawła Siliwonczika. Korsak i Siliwonczik zostali […]

19. Kriwincoj Alieksiej

Alieksiej Kriwincoj – działacz opozycyjny z Grodna Kronika represji Sprawa karna przeciwko mieszkańcom Grodna Wadimowi Lohinau i Alieksiejow Kriwincojowi została wszczęta w związku z namalowaniem, 22 września 2006 roku, graffiti przeciwko Białoruskiemu Republikańskiemu Związkowi Młodzieży. Zgodnie z postanowieniem naczelnika posterunku milicji, podpułkownika Zinowika, zostały im przedstawione zarzuty z artykułu 341 Kodeksu Karnego (“uszkodzenie mienia”). Szkoda […]

20. Lawiejkin Siarhiej

Zawodowy żołnierz, sierżant. Mieszkaniec jednostki wojskowej pod Połockiem, okręg Witebski. Zwolniony ze służby (początkowo przeniesiony z kontraktu na służbę okresową) po szeregu zatrzymań przez milicję w latach 1998-1999 za zrywanie flag państwowych z budynków urzędowych miasta Połocka.

21. Lazarau Anton

W 1999 roku Anton Lazarau miał 18 lat i pracował na Czerwieńskim targu w Mińsku jako pomocnik handlarza. Kronika represji 21 października 1999 roku, Anton Lazarau został zatrzymany w pracy, za udział w Marszu Wolności, który odbył się 17 października.   Lazarau został doprowadzony na posterunek policji w Mińsku. Późnym wieczorem 22 października Anton Lazarau […]

22. Lohinau Wadim

Wadim Lohinau – działacz opozycji z Grodna. Kronika represji Pod koniec 2006 roku Wadim Lohinau i jego kolega Alieksiej Kriwincoj zostali zatrzymani. Przeciwko nim została wszczęta w związku z namalowaniem 22 września 2006 roku graffiti przeciwko Białoruskiemu Republikańskiemu Związkowi Młodzieży. Zgodnie z postanowieniem naczelnika posterunku milicji, podpułkownika Zinowika, zostały im przedstawione zarzuty z artykułu 341 Kodeksu Karnego […]

23. Salaujowa Katarina

Katarina Salaujowa – to aktywistka “Młodego frontu”. Urodziła się w 1988 roku w Veszprém (Węgry), nad Balatonem, w rodzinie wojskowego. Na początku lat 90-tych jej rodzina mieszkała w mieście Lepel w obwodzie witebskim. Ukończyła szkołę nr 1 w Lepelu, rozpoczęła studia na fakultecie historyczno -politologicznym uniwersytetu w Połocku. Na drugim roku została relegowana z uczelni za […]

24. Siarhiejeu Uladzimir

Uladzimir Siarhiejeu – działacz “Młodego Frontu”, jeden z oskarżonych w “sprawie 14-tu” z 2008 roku. Uczył się w gimnazjum nr 24 w Mińsku o profilu językowym, w kolegium budowy maszyn, a także studiował zaocznie na wydziale prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Od pierwszych lat kolegium brał udział w różnych akcjach opozycji. Kronika represji Kilka razy był zatrzymywany […]

25. Siliwonczik Paweł

Paweł Siliwonczik – działacz “Białego legionu”, który istniał w latach 90-tych jako organizacja patriotów i żołnierzy. Urodził się w 1980 roku. 31 sierpnia 1998 roku został skazany przez sąd w Mińsku razem z Igorem Korsakiem. Miał wtedy 18 lat. Kronika represji Obaj oskarżeni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy milicji 2 czerwca 1998 roku, o 5:00 rano, […]

26. Subacz Michaś

Michaś Subacz –  mieszkaniec rejonu mińskiego, przedsiębiorca, jeden z oskarżonych w “sprawie 14-tu” w 2008 roku. Wtedy to setki osób protestowały na ulicach Mińska przeciwko wydanemu przez prezydenta Łukaszenkę dekretowi, zgodnie z którym warunki pracy przedsiębiorców znacznie się skomplikowały i utrudniły.  10 stycznia 2008 roku zatrzymano setki osób – niektórzy z nich zostali mocno pobici, wielu zostało […]

27. Suszkiewicz Herman

Herman Suszkiewicz – jeden z oskarżonych za udział w Marszu Wolności, który odbył się w Mińsku 17 października 1999 roku. Suszkiewicz miał wtedy 19 lat, studiował wieczorowo na trzecim roku informatyki i radioelektroniki Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Był działaczem “Młodego Frontu”. Kronika represji Herman Suszkiewicz został zatrzymany niedługo po “Marszu Wolności” 17 оpaździernika około 17:00  niedaleko […]

28. Suworow Jewgienij

Kronika represji Jewgienij Suworow został zatrzymany przez funkcjonariuszy milicji 14 lutego 2006 roku w Mohylewie za wywieszenie transparentu z hasłem wzywającym do udziału w Dniu białoruskiej solidarności. Najpierw został oskarżony o naruszenie artykuł 156 kodeksu administracyjnego (“drobne chuligaństwo”). Potem przeciwko Suworowowi wszczęto sprawę z artykułu 435, cz.1 Kodeksu Karnego (“uchylanie się od obowiązku służby wojskowej”). […]

29. Swecik Leanid

Obrońca praw człowieka z Witebska. W roku 2009 wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne za domniemanie rozpowszechniania materiałów pisemnych w imieniu Rosyjskiego Zjednoczenia Narodowego (RZN), zawierających treści podżegające do nienawiści narodowej i religijnej.

30. Szczukin Walerij

Deputowany do Rady Najwyższej XIII kadencji, obrońca praw człowieka, dziennikarz – reporter niezależnej gazety „Narodnaja Wolja”. Walerij Szczukin urodził się 22 marca 1942r. we Władywostoku. Po ukończeniu szkoły w Mińsku został powołany do służby wojskowej. Następnie ukończył Wyższą Szkołę Inżynierii Morskiej w Leningradzie. 27 lat służył w marynarce wojennej, uzyskał stopień kapitana. W chwili obecnej przebywa na emeryturze. Między […]

31. Walabujeu Andriej

Andriej Walabujeu –oskarżony w sprawie karnej dot. Marszu Wolności – 1999 rok. W czasie zatrzymania miał 17 lat, był po szkole wieczorowej, jako najstarszy syn w wielodzietnej rodzinie, rozpoczął pracę, by wesprzeć finansowo rodziców.

32. Zjeliankou Eduard

Eduard Zjeliankou – młodzieżowy opozycyjny działacz z miasta Żłobino w obwodzie homelskim. Kronika represji Eduard Zjeliankou został zatrzymany 13 marca 2006 roku za namalowanie grafitti. Sprawa karna przeciwko niemu została wszczęta z artykułów  193.1 (“działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji”) i 339 (“chuligaństwo”) Kodeksu Karnego Republiki Białorusi. Śledztwo było prowadzone przez oddział spraw wewnętrznych Homla. Na początku czerwca […]

33. Касінераў Вячаслаў

У сярэдзіне сакавіка 2017 года Вячаслаў Касінераў зладзіў перфоманс – накінуў вяровачную пятлю на скульптуру, якая зроблена ў выяве царскага жандара і ўстаноўлена насупраць будынку Міністэрства ўнутраных справаў Рэспублікі Беларусь. Мэтай перфомансу, як сказаў Касінераў, было выказваньне пратэсту супраць праізволу міліцэйскіх ўладаў. Вячаслаў Касінераў быў затрыманы і да 21.04.2017 утрымліваўся пад вартай у СІЗА горада Мінска […]