Anton Lazarau

W 1999 roku Anton Lazarau miał 18 lat i pracował na Czerwieńskim targu w Mińsku jako pomocnik handlarza.

Kronika represji

21 października 1999 roku, Anton Lazarau został zatrzymany w pracy, za udział w Marszu Wolności, który odbył się 17 października.   Lazarau został doprowadzony na posterunek policji w Mińsku. Późnym wieczorem 22 października Anton Lazarau został przewieziony do aresztu tymczasowego, a po przedstawienia mu zarzutów z artykułu  186.3 kk, do aresztu śledczego na Wołodarce. Potem środek zapobiegawczy został zmieniony, Anton Lazarau otrzymał zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.

Oskarżonymi w tej sprawie byli również: Gleb Dogil, Herman Suszkiewicz i Andriej Balabujeu. Zostali oni oskarżeni o to, że rzekomo rzucali kamienie w kierunku żołnierzy wojsk wewnętrznych, których zadaniem było spacyfikowanie akcji. Wszyscy oni otrzymali azyl polityczny w Polsce. W grudniu 2001 roku, mimo, że ani Anton Lazarau, ani innych oskarżonych w sprawie nie było na Białorusi, zaczęto ich sądzić zaocznie. Prokurator zażądał dla każdego 3 miesiące aresztu. 2 stycznia 2002 roku uczestnicy Marszu Wolności zostali skazani przez sąd w Mińsku. Anton Lazarau i jego koledzy zostali uznani za winnych dopuszczenia się “chuligaństwa” i skazani na karę grzywny 50 minimalnych płac.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Jana Poljakowa
  • Aleksander Mołczanau
  • Anatol Szumczanka
  • Oleg Surgan
  • Jarosław Gryszczenia