Sprawa Marszu Wolności-1999. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Andriej Walabujeu

Andriej Walabujeu –oskarżony w sprawie karnej dot. Marszu Wolności – 1999 rok. W czasie zatrzymania miał 17 lat, był po szkole wieczorowej, jako najstarszy syn w wielodzietnej rodzinie, rozpoczął pracę, by wesprzeć finansowo rodziców.

2. Anton Lazarau

W 1999 roku Anton Lazarau miał 18 lat i pracował na Czerwieńskim targu w Mińsku jako pomocnik handlarza. Kronika represji 21 października 1999 roku, Anton Lazarau został zatrzymany w pracy, za udział w Marszu Wolności, który odbył się 17 października.   Lazarau został doprowadzony na posterunek policji w Mińsku. Późnym wieczorem 22 października Anton Lazarau […]

3. Herman Suszkiewicz

Herman Suszkiewicz – jeden z oskarżonych za udział w Marszu Wolności, który odbył się w Mińsku 17 października 1999 roku. Suszkiewicz miał wtedy 19 lat, studiował wieczorowo na trzecim roku informatyki i radioelektroniki Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Był działaczem “Młodego Frontu”. Kronika represji Herman Suszkiewicz został zatrzymany niedługo po “Marszu Wolności” 17 оpaździernika około 17:00  niedaleko […]

4. Walerij Szczukin

Deputowany do Rady Najwyższej XIII kadencji, obrońca praw człowieka, dziennikarz – reporter niezależnej gazety „Narodnaja Wolja”. Walerij Szczukin urodził się 22 marca 1942r. we Władywostoku. Po ukończeniu szkoły w Mińsku został powołany do służby wojskowej. Następnie ukończył Wyższą Szkołę Inżynierii Morskiej w Leningradzie. 27 lat służył w marynarce wojennej, uzyskał stopień kapitana. W chwili obecnej przebywa na emeryturze. Między […]