Herman Suszkiewicz

Herman Suszkiewicz – jeden z oskarżonych za udział w Marszu Wolności, który odbył się w Mińsku 17 października 1999 roku. Suszkiewicz miał wtedy 19 lat, studiował wieczorowo na trzecim roku informatyki i radioelektroniki Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Był działaczem “Młodego Frontu”.

Kronika represji
Herman Suszkiewicz został zatrzymany niedługo po “Marszu Wolności” 17 оpaździernika około 17:00  niedaleko przejścia metra przy “Placu Zwycięstwa” (Plac Pobiedy). Razem z nim zatrzymani zostali również jego kuzyn Gleb Dogil i Andriej Wołobujew. Młodzi ludzie rozmawiali, kiedy podeszło do nich pięcioro funkcjonariuszy w cywilu. Milicjanci złapali chłopców i wrzucili ich do samochodu. Z posterunku milicji, na który dostarczono chłopców, Suszkiewicz został  przewieziony do aresztu tymczasowego, a potem do aresztu śledczego na Wołodarce.

27 października przedstawiono mu zarzuty z artykułu 186.3 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi. Jako środek zapobiegawczy zastosowano areszt, potem zaś zmieniono go na zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Groziło mu od roku do 5 lat pozbawienia wolności.

Po pewnym czasie Herman Suszkiewicz wystąpił o przyznanie mu statusu uchodźcy w Polsce. Otrzymał tutaj azyl i rozpoczął studia na jednym z uniwersytetów. Również inni oskarżeni w tej sprawie jeszcze przed procesem opuścili Białoruś. Mimo wszystko miński są skazał Hermana Suszkiewicza i pozostałych oskarżonych na karę grzywny w wysokości 50 płac minimalnych Wyrok zapadł 2 stycznia 2002 roku – dwa lata po wydarzeniach z jesieni 1999 roku.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые