Oleg Kajdow

Oleg Kajdow – mieszkaniec jednostki wojskowej Borowucha pod Połockiem (Okręg Witebski). Nie uczestniczył nigdy w żadnych ruchach ani nie był członkiem partii politycznych. Studiował na Państwowym Uniwersytecie Połockim.

Kronika represji
W drugiej połowie lat 90-tych, Oleg Kajdow wraz z dwójką innych mieszkańców Połocka – Siarhiejem Lawiejkinem i Anatolem Blizniecowem – kilkakrotnie zrywał flagi państwowe z budynków urzędów na znak protestu wobec zakazu używania biało-czerwono-białej flagi narodowej. Sam Oleg nazywał te czyny “aktami desperacji”.

Początkowo zatrzymano wszystkich trzech, zostali oni jednak wkrótce wypuszczeni. Jednakże 10 kwietnia 1999 roku, chłopcy zostali zatrzymani i pobici. Wszczęta została sprawa karna. Kajdowa, Lawiejkina i Blizniecowa oskarżono o to, że 9 kwietnia 1998 roku zrywali oni czerwono-zielone flagi państwowe z dachów budynków połockiego Komitetu Rejonowego i Miejskiego, co powtórzyli za rok na dachu Komitetu Rejonowego.

Oskarżeni o umyślny wandalizm studenci i wojskowy, przyznali się do swoich czynów. Oskarżeni wyjaśnili, że był to ich protest oraz że kierowali się poczuciem sprawiedliwości. Oświadczyli, że ich zdaniem, symbolem Białorusi jest biało-czerowono-biała flaga.

Sprawa karna rozpatrywana była przez sąd wojskowy Witebska w lipcu 1999. Oskarżony w świetle artykułu 186 pkt. 2 (“Bezczeszczenie symboli państwowych”), Oleg Kajdow został ukarany karą grzywny w wysokości 200 milionów rubli białoruskich – co na tamte czasy było równowartością ok. 450 dolarów USA.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые