Sprawa Kajdowa, Lawiejkina i Blizniecowa. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Anatol Blizniecow

Mieszkaniec Połocka, w okręgu witebskim. Jeden z trzech oskarżonych w procesie karnym, z roku 1999 w Połocku, o zrywanie flag państwowych. Kronika represji Anatol Blizniecow został aresztowany 10 marca 1999 roku, wraz z Siarhiejem Lawiejkinem i Olegiem Kajdowem. Wszyscy trzej zostali pobici i oskarżeni z paragrafu karnego za “Umyślny wandalizm” (w procesie, obrona wnioskowała o […]

2. Oleg Kajdow

Oleg Kajdow – mieszkaniec jednostki wojskowej Borowucha pod Połockiem (Okręg Witebski). Nie uczestniczył nigdy w żadnych ruchach ani nie był członkiem partii politycznych. Studiował na Państwowym Uniwersytecie Połockim. Kronika represji

3. Siarhiej Lawiejkin

Zawodowy żołnierz, sierżant. Mieszkaniec jednostki wojskowej pod Połockiem, okręg Witebski. Zwolniony ze służby (początkowo przeniesiony z kontraktu na służbę okresową) po szeregu zatrzymań przez milicję w latach 1998-1999 za zrywanie flag państwowych z budynków urzędowych miasta Połocka.