Blog

2 Articles

Wywiad z więźniem politycznym, Dzmitrijem Kaspierowiczem

Wywiad z więźniem politycznym, Dzmitrijem Kaspierowiczem

– Dzmitrij, w 2006 roku spełnił Pan marzenie wielu Białorusinów, by na oficjalnych budynkach powiewały narodowe flagi. W jaki sposób, w jakich okolicznościach podjął Pan decyzję, by wywiesić flagę na  budynku  Miejskiego  Komitetu Wykonawczego w Mińsku?

– To nie był pierwszy raz, gdy wywieszałem flagę, a do tego to było moje drugie zatrzymanie. Pierwszy raz zrobiłem to jeszcze w 1999 roku, wtedy razem z przyjacielem powiesiliśmy flagę na wieży „BiełSala”. Wtedy mój kolega dostał 15 dni aresztu, ja byłem niepełnoletni, dlatego też przetrzymali mnie na noc i wypuścili. Na  budynku  Miejskiego  Komitetu Wykonawczego w Mińsku, tak naprawdę wywieszałem flagi już wcześniej.  Za pierwszym razem, wszystko było dobrze – nie zatrzymano mnie. Teraz mogę już o tym normalnie mówić, gdyż minął już termin ważności tej sprawy. Niestety, drugi raz tak szczęśliwy nie był. Nieszczęście polegało na tym, że przez długi czas nie byłem w stanie zerwać flagi państwowej, wiele czasu na to straciłem.

Dzmitrij Kaspierowicz

Dzmitrij Kaspierowicz – urodzony w 1983 roku, działacz młodzieżowy z Mińska, od 15 roku życia członek Białoruskiego Frontu Ludowego, jeden z założycieli “Młodego Frontu”. Od 2009 roku był liderem “Młodej Białorusi”.

Kronika represji

Sprawa karna wobec Kaspierowicza, zatrzymanego w nocy z 17 na 18 stycznia 2006 roku, została wszczęta w związku z podejrzeniami o znieważenie symboli państwowych. Kaspierowicz starał się zdjąć oficjalną flagę z budynku Komitetu wykonawczego Mińska, gdyż uważał ją za flagę stalinowską.

Artykuł 370 Kodeksu Karnego “Znieważenie symboli państwowych” nie przewiduje pozbawienia wolności (maksymalny wyrok to 1 rok ograniczenia wolności), ani środka zapobiegawczego w postaci aresztu. Jednakże Kaspierowiczowi przedstawiono zarzuty z artykułu 339, pkt.1 Kodeksu Karnego (“chuligaństwo”) , a kara przewidziana z tego artykułu to 3 lata pozbawienia wolności.

Do czasu rozprawy Dzmitrij Kaspierowicz był przetrzymywany w areszcie śledczym w Mińsku. W związku z tą samą sprawą zatrzymano jeszcze Pawła Batujewa i Dzmitrija Gawrusika, jednak po przeprowadzeniu czynności śledczych (przesłuchania, rewizje) zostali oni wypuszczeni na wolność i oczyszczono ich z zarzutów.

27 lutego sąd w Mińsku wydał wyrok w sprawie Dzmitrija Kaspierowicza – 5 miesięcy aresztu. Działacz nie zgodził się z zarzutami i oświadczył, że jest gotów odpowiadać za znieważenie flagi państwowej, ale nie za chuligaństwo. Wyrok został zaskarżony prez adwokata, sędzia jednak odrzucił apelację i pozostawił wyrok bez zmian.

Kaspierowicz odbył wyrok w więzieniu w Żodino, 28 kwietnia 2006 roku został warunkowo zwolniony.