Sprawa Siergieja Skriebieca. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Siarhiej Skrabec

Siarhiej Skrabec urodził się 25 października 1963 roku w Lidzie, w obwodzie grodzieńskim. Ukończył Politechnikę, pracował jako technolog, w latach 90-tych w strukturach komercyjnych, a od 1997 roku do 2001 był dyrektorem generalnym domu handlowego “BiełBabajewskoje”. Był deputowanym Zgromadzenia Narodowego Republiki  Białorusi (lata 2000 – 2004), przez pewien czas kierował nieformalną grupa deputowanych “Respublika”. Latem […]