Sprawa przedruku karykatur. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Aleksander Zdwiżkow

Białoruski dziennikarz. Urodzony w 1959 roku w NRD, w rodzinie wojskowej. W 1981 roku ukończył studia językoznawcze ze specjalizacją język hiszpański. Przed odbyciem służby wojskowej, uczył języka hiszpańskiego w liceum w Borysowie.. W latach 1985-88 służył w oddziałach przygranicznych. Od 1990 roku współpracował z wydawnictwami: „Sovetskaja Belarusija” i „Narodnaja gazeta”, był korespondentem gazety „Femida”. W latach 1995-2006 redaktor […]