Sprawa Julii Czigir. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Julia Czigir

Julia Czigir– żona więźnia politycznego, Michaiła Czigira, byłego premiera RB i mama Aleksandra Czigira, sądzonego również w sprawie motywowanej politycznie. Z wykształcenia prawnik, broniła w sądzie swojego męża. Kronika represji  W 2000 roku, sąd w Mińsku uznał Julię Czigir za winną popełnienia przestępstwa z artykułu 363 pkt. 2  kodeksu karnego –”stawianie oporu funkcjonariuszom milicji”. Sprawa dotyczyła incydentu […]