Sprawa Szydłowskiego i Labkowicza. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Aleksiej Szydłowski

Młodzieżowy działacz demokratyczny. Urodził się 27 grudnia 1978 roku w mieście Stołbcy w obwodzie mińskim. Był członkiem “Młodego Frontu” i jednym z założycieli młodzieżowego ruchu “Żubr”. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia dziennikarskie na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, jednak z powodu aresztowania nie ukończył ich. Kronika represji Szydłowski został zatrzymany 25 sierpnia 1997 roku w Stołbcach. […]

2. Wadim Łabkowicz

Wadim Łabkowicz urodził się w 1981 roku w Mińsku. Od 1996 roku brał udział w akcjach “Młodego Frontu”, potem opuścił tę organizacje z powodu różnic zdań z ówczesnym kierownictwem. Współpracował z biurem prasowym Partii Białoruski Front Ludowy. Obecnie wybiórczo bierze udział w akcjach opozycji. Pracuje w firmie meblowej, zaocznie studiuje na Uniwersytecie Ekonomicznym. Był pierwszym niepełnoletnim […]