Ukazała się publikacja “Palitviazni.info- kroniki białoruskich więźniów politycznych”

Z inicjatywy organizacji Viasna i Fundacji Rozwoju Inicjatyw Demokratycznych ukazała się książka pt. “Palitviazni.info-kroniki białoruskich więźniów politycznych”.

Książka zawiera wszystkie biografie więźniów wraz z opisem spraw, które zostały im wytoczone, nazwiskami sędziów i prokuratorów. Jest to jedyne wydanie, zawierające niemal w encyklopedycznym porządku fakty dotyczące 187 osób – czyli wszystkich tych, których Centrum Praw Człowieka Viasna uznało za więźniów sumienia. Publikacja ta, przez pryzmat życia konkretnych osób, ukazuje warunki życia w ostatniej dyktaturze Europy.

Książka ukazała się w językach białoruskim, polskim i angielskim.

Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać egzemplarz książki prosimy o kontakt: fundacja@frid.pl

 

Зьвязаныя навіны:

Іншыя палітычныя вязьні