“Wiasna”: Parfiankou i Jaromienak mogą zostać uznani za więźniów politycznych

Oświadczenie organizacji Centrum Obrony Praw Człowieka “Wiasna”

16 lipca 2013.

12 lipca Sekcja Komitetu Śledczego Rejonu Pierwszomajowego w Mińsku powiadomiła byłego więźnia politycznego Wasyla Parfiankowa o wszczęciu przeciw niemu sprawy karnej za złamanie warunków nadzoru prewencyjnego, ustanowionego przez Sąd Rejonu Pierwszomajowego w Mińsku. Tego samego dnia aktywista został oskarżony z tytułu art. 421 Kodeksu Karnego RB. Oskarżenie z tego artykułu było już drugim po wypuszczeniu Wasyla Parfiankowa na podstawie aktu łaski prezydenta z sierpnia 2011 po skazaniu go na cztery lata pozbawienia wolności z ust. 2 art. 293 KK RB za uczestnictwo w akcji protestacyjnej przeciw fałszerstwom w wyborach prezydenckich. Po raz pierwszy aktywista został skazany przez Sąd Rejonu Pierwszomajowego w Mińsku na podstawie art. 421 Kodeksu Karnego dnia 29 maja 2012 na 6 miesięcy aresztu.

16 maja podobny proces o złamanie zasad nadzoru prewencyjnego został wszczęty wobec innego byłego więźnia politycznego i bohatera procesu karnego “masowych zamieszek” – aktywisty “Młodego Frontu” Uladzimira Jaromienaka. Za uczestnictwo w protestach przeciw wyborom prezydenckim z 14 maja 2011 został on skazany przez Sąd Rejonu Partyzanckiego w Mińsku na 3 lata pozbawienia wolności na podstawie ust. 2 art. 293 KK RB, po czym w sierpniu tego samego roku został ułaskawiony na podstawie decyzji prezydenta.

Centrum Obrony Praw Człowieka «Wiasna» określa postępowanie karne przeciw Wasylowi Parfiankowowi i Uladzimirowi Jaromienakowi jako ściśle polityczne, związane z dążeniem władz do powstrzymania ich aktywności, oraz do zastraszenia pozostałych aktywistów politycznych i społecznych.

Wasylowi Parfiankowowi i Uladzimirowi Jaromienakowi grozi do roku pozbawienia wolności. W przypadku uznania ich za winnych i skazania, zostaną oni uznani za więźniów politycznych jeszcze przed ich uwięzieniem.

Centrum Obrony Praw Człowieka «Wiasna» żąda:

– bezzwłocznego i bezwarunkowego zwolnienia wszystkich więźniów politycznych znajdujących się w zakładach karnych;

– zaprzestania prześladowań karnych wobec Wasyla Parfiankowa i Uladzimira Jaromienaka;

– umorzenia i kasacji wszystkich bezprawnie wydanych motywowanych politycznie wyroków, co zostanie dostrzeżone jako krok w kierunku rehabilitacji więźniów politycznych, oraz zezwolenia na ich dalszą działalność społeczno-polityczną.

spring96.org

 

Другие политические заключённые

  • Aleś Kirkiewicz
  • Oleg Gniedczyk
  • Dzmitrij Nowik
  • Andriej Romaszewski
  • Anatol Paulau