Więzień polityczny Mykoła Statkiewicz dziś kończy 57 lat

12 sierpnia były kandydat na prezydenta w wyborach 2010 r., skazany na 6 lat pozbawienia wolności, Mykoła Statkiewicz kończy 57 lat.

„Wesprzeć więźnia politycznego poprzez wysłanie telegramu z życzeniami, można nawet nie wychodząc z domu” — mówi żona Statkiewicza Maryna Adamowicz. Maryna Adamowicz docenia dowolną formę wsparcia: „Można wysłać list, albo pocztówkę, można wysłać telegram, również z telefonu domowego.

W Mińsku, poprzez linię 166 można po prostu przedyktować słowa, które chciałoby się tego dnia przekazać Mykole. Będę wdzięczna za dowolną formę wsparcia. Jestem pewna, że Mykoła ucieszy się mogąc otrzymać wyrazy wsparcia w dniu swoich urodzin”

Pisać do więźnia politycznego można pod adres: 212011, Mohylew, ul. Krupskiej 99а, zakład karny nr 4, albo zadzwonić pod 166.

To już trzecie urodziny, które polityk spędza za kratami.

Mykoła Statkiewicz to jedyny kandydat na prezydenta z 2010 roku, który pozostaje uwięziony. Podobnie jak inni opozycyjni kandydaci na prezydenta, został on aresztowany wieczorem 19 grudnia 2010 r.

W maju 2011 roku, sąd Rejonu Leninowskiego w Mińsku skazał Statkiewicza na sześć lat pozbawienia wolności za organizację masowych zamieszek 19 grudnia. Polityk odsiadywał karę w szkłowskiej kolonii karnej nr 17, jednak w styczniu 2012 zaostrzono mu karę, przenosząc go do mohylewskiego więzienia nr № 4.

Aleksander Łukaszenka wielokrotnie informował, że jego przeciwnicy polityczni znajdujący się w więzieniu mogą zostać uwolnieni, pod warunkiem napisania próśb o ułaskawienie. Według Maryny Adamowicz, jej mąż wielokrotnie otrzymywał propozycje napisania takiego wniosku. Po jego odmowach presja wywierana na Statkiewicza wzrosła.

W czasie ostatniego widzenia z żoną, były kandydat skomentował również inicjatywę aktywistów z Bobrujska, nawołującą obywateli do pisania do więźniów politycznych listów nakłaniających ich do pisania wniosków o ułaskawienie na ręce Łukaszenki.

Według Maryny Adamowicz, Mykoła Statkiewicz tak odniósł się do tej informacji: nawet, gdyby cała demokratyczna społeczność poprosiła go o to, on się z tym nigdy nie zgodzi.

Inf. Radio “Racyja”, BelaPAN

Другие политические заключённые