15 Europosłów wyraziło wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi

solidarity 4

Z inicjatywy szwajcarsko-niemieckiej organizacji “Libereco – Partnership for Human Rights”, 15 europosłów z różnych państw wystosowało oświadczenie dotyczące praw człowieka na Białorusi.

„Ostatnie raporty i doniesienia obrońców praw człowieka potwierdzają, że sytuacja praw człowieka w Białorusi nadal się pogarsza”.

Przynajmniej 12 więźniów politycznych po dziś dzień znajduje się w białoruskich więzieniach. Należy do nich były kandydat na prezydenta kraju Mykoła Statkiewicz, przewodniczący centrum obrony praw człowieka „Wiasna” Aleś Bialacki, oraz lider młodzieżowego centrum obrony praw człowieka „Młody Front” Dzmitrij Daszkiewicz. 1 lipca 2013 Andrej Hajdukou, kolejny białoruski opozycjonista, został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Jak potwierdzają organizacje białoruskie i międzynarodowe, jego proces sądowy był pozbawiony należytych dowodów, oraz miał podłoże polityczne, w swej strukturze pozostając całkowicie niejawnym.

Prawa i wolności obywatelskie ponad 40 obywateli Białorusi zostały ograniczone w wyniku procesów politycznych w latach 2011-2012. Więźniowie polityczni wypuszczenie z kolonii karnych do dziś nie zostali zrehabilitowani i pozostają pod nadzorem prewencyjnym.

Obrońcy praw człowieka, prawnicy, opozycjoniści i niezależni dziennikarze nadal spotykają się z prześladowaniami i represjami. Jednym z środków stosowanych przeciw nim przez władze białoruskie jest ograniczenie prawa opuszczania granic Białorusi. Podobnego rodzaju ograniczenia już były stosowane wobec 17 obywateli.

Niepokoi fakt, że Białoruś po dziś dzień nie wprowadziła moratorium wobec stosowania kary śmierci, w związku z czym, od 24 kwietnia 2013 władze Białorusi skazały na śmierć trzech mężczyzn.

Chcemy również zwrócić uwagę na fakt, iż Białoruś odmawia współpracy międzynarodowymi instytutami i organizacjami z obszaru obrony praw człowieka, jak również stale ignoruje zobowiązania powzięte przez ten kraj na arenie międzynarodowej.

W związku z powyższym wzywamy władze Białorusi do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia oraz rehabilitacji wszystkich więźniów politycznych, oraz wprowadzenia moratorium wobec kary śmierci.

Wzywamy również państwa członkowskie EU i polityków europejskich do odmowy współpracy z reżimem Aleksandra Łukaszenki do chwili, gdy wymogi dotyczące praw człowieka nie zostaną spełnione”.

Podpisali:

Marieluise Beck, German Bundestag

Sari Essayah, European Parliament

Michael Gahler, European Parliament

Katrin Göring-Eckardt, German Bundestag

Angelika Graf, German Bundestag

Marek Migalski, European Parliament

Dr. Bärbel Kofler, German Bundestag

Manuel Sarrazin, German Bundestag

Werner Schulz, European Parliament

Marina Schuster, German Bundestag

Jean-François Steiert, Swiss Parliament

Christoph Strässer, German Bundestag

Dr. Florian Toncar, German Bundestag

Franz Thönnes, German Bundestag

Uta Zapf, German Bundestag

spring96.org

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые

  • Walerij Szczukin
  • Siarhiej Parsiukiewicz
  • Natalia Radzina
  • Aleksander Klaskouski
  • Tatiana Tyszkiewicz
  • Dzmitrij Us