Mikoła Autuchowicz: Nie wierzcie wiadomościom o moim udarze

Więzień polityczny obawia się nowych represji ze strony administracji więzienia w Grodnie.

O tym fakcie powiadomił redakcję charter97.org Oleg Wouczak, przewodniczący organizacji Pomoc Prawna dla Społeczeństwa. Otrzymał on również odpowiedź z Prokuratury Generalnej Białorusi, które złożył wspólnie z Aleksandrem Komarowskim w dniu 25 września. Zażądali oni weryfikacji prawnej dwóch sankcji nałożonych na Mikoły Autuchowicza. W odpowiedzi napisano, że wniosek został przekazany do Prokuratury Okręgowej w Grodnie.

Obrońca praw człowieka powiedział, że więzień polityczny jest zaniepokojony ostatnimi doniesieniami dotyczącymi jego osoby.

Mikoła Autuchowicz prosi, by nie dawać wiary administracji więziennej, w przypadku, gdyby ta podawała do wiadomości publicznej fakt o jego rzekomym udarze, lub ataku serca. Stan jego zdrowia jest niezagrażający życiu”, – powiedział Oleg Wouczak. “Rzecz w tym, że ktoś wydał rozkaz by na pół roku przed zwolnieniem z więzienia nadać mu status więźnia umyślnie naruszającego regulamin więzienny. Sądzimy, że rozkaz ten wyszedł nie od Łukaszenki, a od tych urzędników, którzy byli zamieszani w pierwszą sprawę karną wszczętą przeciw Autuchowiczowi. Nadal znajdują się na wolności i panicznie boją się że Autuchowicz odzyska swoją.

Mikoła Autuchowicz zapowiedział, że najbliższe trzy lub cztery lata na wolności, ma zamiar poświęcić na odbudowanie stanu swojego zdrowia.

Widocznie jednak administracja ulega jakiejś presji. Mikoła trzykrotnie otrzymał naganę. Co pchnęło go do tak desperackiego kroku jak samookaleczenie. Po tym wydarzeniu, napisał list do redakcji “Narodnej Woli” w którym opisał wszystkie bezprawne działania administracji. Więźniowie nie mogą skarżyć działań administracji więziennej, gdyż skargi te nie wychodzą poza mury więzienia. Osoby zbyt natarczywie walczące o sprawiedliwość wtrącane są do karceru.

8 lutego 2009 roku Mikołę Autuchowicza uwięziono za krytykę miejscowych władz. Sfabrykowano przeciw niemu dowody oskarżenia o „nielegalne posiadanie broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych”.

6 maja 2010 roku Mikoła Autuchowicz został skazany przez Sąd Najwyższy Republiki Białoruś z art. 295 pkt. 3 KK i nie bacząc na całkowitą niespójność procesu i brak dowodów, otrzymał 5 lat i 2 miesiące pozbawienia wolności w zakładzie o zaostrzonym rygorze.

Mikoła Autuchowicz to weteran wojny w Afganistanie, przedsiębiorca i działacz opozycji.

Другие политические заключённые